Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

DSC_0781-poteter

Divisjon for matproduksjon og samfunn

ANTIGRO – Nye strategier for spirefri langtidslagring av friteringspoteter


Potetindustribedriftene Findus Norge, Maarud, Hoff og Orkla/Kims har i dag tilnærmet helårsproduksjon av friterte potetprodukter (chips/pommes frites) med basis i norske poteter. Friteringspoteter kan av kvalitetshensyn (farge, akrylamid) ikke lagres kaldt. Ved helårs produksjon, både i Norge og andre land, er det derfor helt nødvendig å bruke midler som hindrer potetene i å spire på lager på etterjulsvinteren. Norsk og Europeisk friteringsbransje står nå i en svært krevende situasjon, etter et forbud mot det eneste middelet som til nå er brukt i Norge. Alternativer finnes, men midlene er kostbare, og krever utprøving i forhold til våre særegne norske råvarer (sorter, fysiologisk kvalitet) og lagringsfasiliteter. Utvikling av nye, kvalitetsmessig robuste strategier for å redusere groing er nødvendig for at langtidslagringen kan gjennomføres med tilstrekkelig forutsigbarhet og uten for stor risiko. Behandlingen må være økonomisk bærekraftig og være tilpasset de sorter, råvarekvaliteter og lagerforhold som er vanlig her i landet.
Målet med prosjektet er en nasjonal satsing for å sikre grunnlaget for norsk dyrking og videreforedling av de ca 30.000 tonn poteter som bedriftene i dag behandler med spirehemmer. Uten tilstrekkelig tilpassing kan alternativet bli redusert norsk potetproduksjon og økt import av antigrobehandlet potet, og redusert driftssesong og/eller lønnsomhet for bedriftene. Prosjektet skal, i samarbeid med internasjonal ekspertise, utvikle nye og robuste behandlingsstrategier med best mulig økonomisk og kvalitetsmessig resultat etter langtidslagring, tilpasset de lagertypene som brukes i Norge. Det skal også undersøkes en hypotese om at mindre fysiologisk modne poteter (som i Norge) krever mindre bruk av antigromiddel enn mer modne potetene lenger sør i Europa. Videre skal det fokuseres på reduksjon av mengde uønskede reststoffer av antigromidler i potet, og på alternative strategier for langtidslagring uten, eller med svært lave doser av antigromidler.

Aktiv Sist oppdatert: 11.09.2021
Slutt: des 2024
Start: jan 2021