Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Tilia cordata

Divisjon for skog og utmark

OptFORESTS - Harnessing forest genetic diversity for increasing options in the face of environmental and societal challenges


OptFORESTS har som overordnet mål å bidra til bevaring og bruk av skogtregenetiske ressurser i Europa og er en oppfølging av ambisjonen i EUs grønne giv (Green Deal) om å plante 3 milliarder trær i EU innen 2030. Skogplantingen vil øke karbonbindingen og tilføre samfunnet mer trevirke som en sentral del av grønn omstilling. OptFORESTS rolle er å utvikle både skogfaglig og sosiokulturell kunnskap for å kunne ta flere treslag i bruk i skogbruket, bidra til restaurering av skog og øke produksjonskapasiteten i skogplanteskolene i Europa. NIBIO er sammen med 18 andre institusjoner fra 15 land partner i dette prosjektet som går helt til 2027.

Aktiv Sist oppdatert: 22.03.2023
Slutt: okt 2027
Start: nov 2022
Assess4EST

Divisjon for skog og utmark

Assess4EST: Utforske trærne og skogen for framtiden: avveininger og potensialer i skogplanteforedling og skogbehandling for å møte bærekraftsmålene


Det skal tas mange hensyn i skogbehandlingen for å sikre lønnsomhet, flerbruksverdier og biologisk mangfold. Skogen i de nordiske landene utgjør en enorm ressurs som også spiller en viktig rolle i større sammenheng enn det hver enkelt skogeier vanligvis vurderer.

Aktiv Sist oppdatert: 02.12.2023
Slutt: des 2024
Start: mars 2022