Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Planting av furu – plantetype og etablering

Foto: Inger Sundheim Fløistad
Aktiv SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: des 2024
Start: jan 2022

Foryngelse av furu har tradisjonelt foregått ved gjensetting av frøtrær og naturlig frøfall. Interessen for plantingen av furu har økt de siste årene.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2022 - 31.12.2024
Prosjektleder Inger Sundheim Fløistad
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Skoggenetikk og foryngelse
Samarbeidspartnere Skogplanter Østnorge og Glommen Mjøsen Skog

Ved planting av furu kan en bruke plantemateriale som er dyrket frem av foredlet frø, og dette kan gi en stor vekstgevinst i furubestandet. På en del lokaliteter er det også et ønske om å gjennomføre et treslagsskifte fra gran til furu, eller å etablere et barblandingsfelt. På høsten er plantene mer ferskvare enn om våren og barmassen er mer utsatt for skade. Dette ser vi også på gran, og det er viktig å finne produksjonsmetoder og rutiner som gjør at kvaliteten på plantene holdes høy helt ut til plantefeltene i skogen.

Hovedmål: Økt overlevelse ved planting av furu. Delmål 1) Studere effekten av planting av furu til ulike tidspunkter på høsten. Delmål 2) Studere effekten av planting av «dobbelt-bar» furuplanter sammenlignet med vanlig ett-årige planter. Delmål 3) Analysere årsaker til avgang etter høstplanting med vekt på furuskyttesopp og gråskimmel. Delmål 4) Veileder for produksjon og håndtering av furuplanter. Forsøkene vil bli utført som et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, Skogplanter Østnorge og NIBIO. Glommen Mjøsen Skog stiller forsøksfelt til disposisjon.