Hopp til hovedinnholdet

Krise- og tilleggsfôring av rein

Bilde 1 - Tilleggsfôring av reinsdyr på fritt beite - Foto Tom Lifjell_cropped

Foto: Tom Lifjell

De pågående klimaendringene fører til økende hyppighet av utilgjengelige vinterbeiter på grunn av dannelse av islag og/eller tung våt snø som reinen ikke klarer å grave seg gjennom. Næringen etterspør kunnskap om hvordan slik krisefôring skal gjennomføres og kvalitetskriterier til dette tilleggsfôret. I 2019 formidlet NIBIO slik kunnskap til næringen gjennom møteserie arrangert av NRL (Norske Reindriftssamers Landsforbund). I tillegg har NIBIO utarbeidet en veileder i tilleggsfôring av rein (både norsk og nordsamisk versjon). Det er i disse dager beitekrise i store deler av Nord-Norge og etterspørselen etter NIBIOs kunnskap er stor. Her vil vi samle informasjon og formidle ny kunnskap om temaet.