Hopp til hovedinnholdet

Analyser av plantetoksiner i mat 2022

_DSF0660

Det ble ikke påvist plantetoksiner i prøvene av grønn te som ble tatt ut i 2022. Foto: Ragnar Våga Pedersen

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører NIBIO hvert år kartlegging av plantetoksiner (plantegifter) i matvarer. I en enkelt pakning av urtete ble det i 2022 funnet så høye verdier av plantetoksin at produktet senere er trukket fra markedet. Krydderblandinger med oregano fra Tyrkia følges spesielt opp, her hadde en av to prøver funn av pyrrolizidinalkaloider over tillatt grenseverdi.

Mange planter produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og andre planteetere. I planter som brukes til mat er det naturlige giftinnholdet i hovedsak lavt, men ugras som vokser sammen med matplantene kan inneholde flere sterke giftstoffer. Dersom ugras følger med ved innhøsting kan helseskadelige plantetoksiner havne i maten vår.

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne være forurenset med ulike plantetoksiner. I 2022 analyserte NIBIO 30 prøver for kartlegging av utvalgte plantetoksiner.

 

Ett funn i urtete fra Marokko

To typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelige for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid. I ett av produktene ble det gjort funn som lå mer enn 50 ganger over tillatte grenseverdier, og dette er det høyeste nivået som er påvist i urtete etter seks år med overvåking. Funnet førte til at produktet ble trukket fra markedet. Analysene viser at det er store forskjeller i innhold av pyrrolizidinalkaloider i urtete. Det gjør at det fremdeles er grunn til bekymring for nivået av disse giftstoffene i denne type produkter.

Det ble tatt seks prøver av grønn te i 2022. Disse var produsert i Kina og Sri Lanka. Det ble ikke påvist pyrrolizidinalkaloider i noen av disse prøvene.

 

Målretta prøvetaking av krydderblandinger fra Tyrkia

Krydderblandinger med oregano fra Tyrkia følges spesielt opp, etter gjentatte funn ved analyser i EU. I den norske overvåkingen hadde to av to prøver funn av pyrrolizidinalkaloider, èn prøve hadde innhold over tillatt grenseverdi. I prøver av melblandinger beregnet på baking ble det ikke gjort funn av pyrrolizidinalkaloider i 2022.

Pyrrolizidinalkaloider er en gruppe naturlige giftstoffer som blant annet produseres av korgplanter i planteslektene Senecio og Jacobea, her med landøyda som et eksempel. Foto: Erling Fløistad
Pyrrolizidinalkaloider er en gruppe naturlige giftstoffer som blant annet produseres av korgplanter i planteslektene Senecio og Jacobea, her med landøyda som et eksempel. Foto: Erling Fløistad

 

FAKTA OM PYRROLIZIDINALKALOIDER

Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugras i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan inneholde disse plantegiftene. Pyrrolizidinalkaloider kan forekomme i ugras blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat. Pyrrolizidinalkaloider omdannes i kroppen til stoffene 1,2-umettede pyrrolizidinalkaloider som kan skade leveren, eventuelt også lungene ved lengre inntak, og er kreftfremkallende fordi de skader DNA. Pyrrolizidinalkaloider kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig ved inntak over lengre tid. Det er funnet om lag 600 ulike pyrrolizidinalkaloider i planter.

FAKTA OM TROPANE ALKALOIDER

Tropane alkaloider finnes i store mengder i frø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.