Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin (NØFF)

INAKTIV SIST OPPDATERT: 14.02.2024
Slutt: des 2023
Start: jan 2021

Det mangel på norske økologiske proteinråvarer med aminosyresammensetning som dekker behovet til enmaga dyr. Målet med prosjektet NØFF er å fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økologiregelverk fra juni 2022.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Steffen Adler
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr

Minimum andel egenprodusert fôr øker fra 20 til 30 prosent med 100 prosent som mål. Med egenprodusert fôr menes fôr som er dyrket i Norge eller nærliggende regioner i naboland. Målgruppen for prosjektet er økologiske svinekjøttprodusenter, produsenter av økologiske fôrvekster, fôrindustrien, rådgivningen samt andre aktører i verdikjeden.

Tiltakene i prosjektet er å fremskaffe og formidle kunnskap om:

  1. Dyrkningsteknikk på høstoljevekster
  2. Prosessering av bladprotein fra kløvergrasblandinger
  3. Beregning av fôrrasjoner med 30 prosent eller 100 posent norskproduserte råvarer
  4. Lønnsomhet ved produksjon av proteinfôr og slaktesvin
  5. Utfordringer og mulighetsrom i verdikjeden ved tilpasning til nytt regelverk.

Vi forventer at NØFF genererer ny kunnskap og oppdatert veiledning for dyrking av oljevekster og ny kunnskap for utvikling av grovfôrbasert proteinfôr som kan bidra til fôrrasjoner som oppfyller fremtidige krav til norskprodusert fôrandel. Prosjektet vil gi anbefalinger basert på økonomiske kalkyler og gi en vurdering av utfordringer og muligheter i verdikjeden.

NIBIO (prosjektleder), Norsk senter for økologisk landbruk, Ruralis, Norsk Landbruksrådgiving og Felleskjøpet Fôrutvikling vil samarbeide om det treårige prosjektet. Prosjektet vil formidle ny kunnskap til næringen via veiledningsvideoer, fagdager og skriftlig materiell.

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Flere økobønder kan dyrke høstraps. Nye sorter som egner seg for norsk klima gjør det mulig å utvide dyrkingsområdet og etterspørselen er stor. Rapsdyrker Thorbjørn Lund i Østfold forteller om gode erfaringer med å dyrke den etterspurte oljeveksten.