Hopp til hovedinnholdet

GrateGrass: Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

INAKTIV SIST OPPDATERT: 19.06.2024
Slutt: apr 2018
Start: mai 2014

Det er et mål i Norge å øke grovfôrproduksjon. Ugras i grasmark kan avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer, redusere grovfôravlingen og redusere eller øke kvaliteten på fôret. Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle integrerte ugrastiltak som opprettholder høye grovfôravlinger med minst mulig bruk av plantevernmidler. Hovedhypotesen er at ugrasbekjempelse i fornyingsfasen reduserer på behovet for plantevernmidler i de påfølgende engårene og vil føre til økt avling og bedre lønnsomhet.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.05.2014 - 30.04.2018
Prosjektleder Kirsten Tørresen
Totalt budsjett 6143000

Dette vil undersøkes i feltforsøk i viktige grovfôrområder i Norge der vi ser på (i) hvordan ulike metoder for brakklegging og jordarbeiding påvirker ugrassituasjonen i gjenleggsåret og i påfølgende engår, (ii) hvordan såmåter og ugrasmidler påvirker etablering av gras, kløver og frøplanter av ugras i gjenlegget og først engår, og (iii) om innovative mekaniske tiltak kan brukes mot ugraset i engårene. Avling, fôrkvalitet og lønnsomhet av ulike ugrasstrategier vil bli estimert. Resultatene vil bli formidlet til rådgivere og dyrkere for å øke kunnskap om og bruk av effektive og lønnsomme integrerte ugrastiltak. Prosjektet vil også gi verdifull kunnskap for økologisk dyrking.

Prosjektets mål:

Hovedmål: Kostnadseffektive strategier for ugrasbekjemping som gir høy grovfôravling med minst mulig bruk av plantevernmidler

Delmål:

1. Kunnskap om hvordan ulike metoder for brakklegging og jordarbeiding påvirker etablering

av ugras i gjenleggsåret og utvikling i påfølgende engår

2. Kunnskap om hvordan såmåter og ugrasmidler påvirker etablering av gras, kløver og frøplanter av ugras og påvirkning i første engår

3. Kunnskap om innovative mekaniske tiltak for ugrasbekjempelse i engårene

4. Avling og fôrkvalitet estimert ved ulike strategier mot ugras

5. Vurdering av lønnsomheten av ulike strategier mot ugras

Finansiering: foruten Norges forskningsråd (prosjektnr. 233637)/Forskningsmidlene for jordbruk  og matindistri finansieries prosjektet av følgende partnere (i alfabetisk refkkefølge): Dow AgroSciences LLC, Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Just Common Sense AB, Norgerfôr AS, TINE SA 

Samarbeidspartnere Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR)