Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Elektronisk øremerking av rein

Tamrein i tilpasset conveyer vekt med automatisk avlesing av elektronisk RFID øremerke. Foto: Svein Morten Eilertsen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.10.2020
Slutt: des 2014
Start: juni 2012

Bruk av elektroniske øremerker og veie/sorteringssystemer i sauenæringen har gitt mulighet for optimal flokkstrukturering og seleksjon av avlsdyr, reduksjon i arbeidskraftsbehov, samt større oversikt over besetningen som helhet.

Etter innspill fra reindriftsnæringen selv ble prosjektet finansiert gjennom VRI Finnmark, Reindriftens Utviklingsfond og INTERREG prosjektet Animal Sensor Networks. Formålet med prosjektet var å sammenligne tradisjonelle metoder for merking og håndtering av rein med bruk av elektronisk registrering og sortering. Det ble tatt utgangspunkt i øremerker og vekt tilpasset småfe og firmaet BioControl AS bidro sterkt i utviklingen og tilpasningen av systemet til bruk på tamrein.

1.JPG
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.06.2012 - 31.12.2014
Prosjektleder Svein Eilertsen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Finansieringskilde VRI Finnmark; Reindriftens Utviklingsfond og INTERREG Animal Sensor Networks

Resultatene fra dette prosjektet viser at elektroniske RFID øremerker og conveyer vekt for småfe kan tilpasses og brukes i reindrifta. Flere konkrete anbefalinger er gitt for at systemet skal fungere:

  • Lag en vifteformet ledegang som ender i en smal gang med tette vegger der reinen går etter hverandre en etter en.
  • Gjør overgangen mellom ledegang og vekt så jevn og ugjennomtrengelig som mulig. Det er fordel om reinen ser lyset og ikke føler seg innestengt i en mørk tunnell.
  • Bruk et fleksibelt brett under conveyer vekt som gir små kalver mulighet til å falle gjennom vekta og lande trygt. Små kalver er gjerne ikke merket enda.
  • Bruk tette vegger, også på hver side av vekta. Kanskje et transparent tak også vil være nødvendig for å hindre dyr i å hoppe opp, over selve vekta eller lande på dyr som allerede befinner seg i vekta.
  • Plasser conveyer vekt slik at ledegangen ender i en oppoverbakke, for å redusere faren for stor fart. Tenk sklisikring og et solid underlag i ikke altfor bratt stigning den siste delen før reinen havner i vekta.
  • Installer en tre-veis sorteringsport på enden av vekta for å ta i bruk systemets automatiske sortering basert på eier, vekt eller andre seleksjonskriterier som er lagt inn på forhånd. Fra tre hovedgrupper kan reinen deretter sorteres manuelt, en etter en ved behov.
bilde til webside prosjekt.jpg

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Bioforsk ønsket mer kunnskap om den sosiale og kulturelle effekten av å introdusere elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Vi presenterte derfor en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge reindriftas holdninger til slike hjelpemidler. 62 % av respondentene var positive til elektronisk overvåking av dyrene, 35 % var positive til elektronisk øremerking, 15 % var positive til elektronisk veiing, mens bare 4 % var positive til elektronisk sorteringssystem. Halvparten av respondentene mener ikke elektroniske hjelpemidler vil true den tradisjonelle reindriftsnæringa.