Hopp til hovedinnholdet

Formidling og publikasjoner

Blomstereng_Per Vesterbukt

2017

NIBIO-intranett: Nytt prosjekt om bier og blomster

 

2018

Nettverksmøte Urbant landbruk i Trondheim

  • Januar. Frode Flemseter informerte om prosjektet

Miljøkveld Naturvernforbundet Trondheim. Insektsdød? Trusler og tiltak

  • 6 februar 1900, Stammen Cafe og Bar, Trondheim. Line Johansen og Eveliina Kallioniemi presentere prosjektet og deltok i diskusjon.

Nyhetssak på NIBIO.no: Tar biene og blomstene med i byplanleggingen

Nyhetssak på RURALIS.no: Skal kartlegge blomster og bier i byene

Nationen: Bieliv i byane skal under lupa

Telemarksavisa. Fredag 20 april: Bieliv i byane

Landscape ecology and distribution modelling of butterflies and bees in Norway

  • Fordrag Eveliina på Universitetet I Reykjavik

Nettside norsk: https://www.nibio.no/prosjekter/bee-diverse?locationfilter=true

Nettside eng.: https://www.nibio.no/en/projects/bee-diverse-the-flowers-and-the-bees-solutions-and-tools-for-integrated-sustainable-planning-to-safeguard-biodiversity-in-urban-landscapes?locationfilter=true

Miljødirektoratet 30.10.2018:

  • Foredrag om prosjektet og Zonation (Line og Sølvi)

Departementa 2018 - Nasjonal pollinatorstrategi

  • Prosjektet er omtalt på side 25 under kap 3 Auka kunnskap.  

Forskningsrådet 18 september: Presentasjon (foredrag) om prosjektet – Line Johansen

NIBIO Økologi på tvers 26 oktober: foredrag om prosjektet – Line Johansen

Oslo kommune 5 november: Foredrag om prosjektet – Sølvi Wehn

 

2019

NIBIO 2018. Tar Biene og blomstene med i byplanleggingen. I: Grøn kunnskap. 32 Smalebiter frå NIBIOs virksomhet i 2018. s. 23

NIBIO 2018. Including bees and flowers in city planning. IN: Green Knowledge. 32 examples from NIBIOs activities in 2018. 

03.01.2019 – Sju døme på grøn forsking som kan gjere ein forskjell. Nyheter NIBIO. https://www.nibio.no/nyheter/sju-dome-pa-gron-forsking-som-kan-gjere-ein-forskjell?locationfilter=true

21.05.2019: https://framtida.no/2019/05/20/lahumla-suse-det-er-biene-sin-dag

21.05.2019: https://www.nibio.no/nyheter/bieri-byens-teneste?locationfilter=true

Johansen, L., Westin, A., Wehn, S., Iuga, A., Ivascu, C. M., Kallioniemi, E., & Lennartsson, T. (2019). Traditional seminatural grassland management with heterogeneous mowing times enhances flower resources for pollinators in agricultural landscapes. Global Ecology and Conservation, e00619.

28.05.2019 – besøk av Landbruk og matminister Bollestad på Grønlia eng. Line, Marie og Heidi presenterer prosjektet.

Instagram 29 Mai: regjeringen: Vi trenger insekter for å overleve, og insektene trenger grønne områder for å kunne leve! Nå skal NIBIO utvikle et kartverktøy som viser verdifulle områder for insektene som vi må ta hensyn til i byutviklingsprosjekter! https://www.instagram.com/p/ByDJ62qi4Rh/

Bonde og småbruker nr 5 mai 2019. Bier i byens teneste. Av Kjersti Kildahl

Video laget av landbruk og matdepartementet publisert 17.06.2019 på facebook siden til landbruk og matdepartementet og NIBIO: https://www.facebook.com/Nibio.no/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAkmWsxo1qwRDARzlNdmNLQGcfo9_ZpNRyj-S7WqTJaiUvmtGyDzlS6aWewF3teBdp9rKDw2y259F3Q

Vinge, Heidi: Bærekraftig byutvikling, arealkonflikter og planleggingsutfordringer. Bachelorkurs i geografi «Mennesket endrer landskapet», NTNU, Trondheim. Dato: 10.04.2019 .