Divisjon for matproduksjon og samfunn

Animal Sense - et kompetansesenter for utvikling av sensorteknologi til husdyr

INAKTIV SIST OPPDATERT: 05.03.2018
Slutt: mai 2018
Start: sep 2015

Utvikling av sensorteknologi for bruk i landbruk og tamreindrift. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Umeå Universitet (SE), Sveriges Landbruksuniversitet SLU (SE), Centria University of Applied Sciences (FI), Svenska Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Ildgruben reinbeitesdistrikt (NO), NIBIO (NO), Statens vegvesen (NO), Saltfjellet reinbeitesdistrikt (NO), Biocontrol AS (NO) og Telespor AS (NO). 

Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.09.2015 - 31.05.2018
Prosjektleder Johannes Karlsson
Prosjektansvarlig, NIBIO Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Finansieringskilde INTERREG Botnia-Atlantica programmet

Prosjektet skal etablere et kompetasesentrum i Botnia-Atlantika regionen innen ICT for datainnsamling fra dyr og koble sammen tekniske forskere, jordbruksforskere samt næringslivsorganisasjoner. Prosjektet vil arbeide med tre like store delprosjekter. Det første delprosjektet skal finne fram til et system for å redusere antall påkjørsler av tamrein langs vei og jernbane samt teste og utvikle systemet i stor skala, i samarbeid med samebyer i Sverige og norske reindriftsutøvere. Et annet delprosjekt skal finne systemer for å registrere posisjoner og måle aktivitet hos dyr i et fjøsmiljø. Dette systemet vil bli testet under ulike forhold og fjøsmiljø i Sverige, Norge og Finland, dels for bruk i forsøk og dels til bruk for kommersielle bønder og landbruksforetak. Et tredje delprosjekt går ut på å utvikle teknikk for datainnsamling fra dyr på beite, for bedre overvåkning av helse og dyrevelferd.

Elekroniske +remerker-bredde-01.jpg