Hopp til hovedinnholdet

Økt digitalisering med SmartForest

18-21 - SmartForest - Foto Erling Fløistad

Foto: Erling Fløistad

NIBIO, NMBU og Universitetet i Oslo, tre utenlandske partnere og 16 aktører fra norsk skogsektor har etablert kunnskapssenteret SmartForest for innovasjon og digitalisering i skognæringa.

Digitaliseringen av skogsektoren vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i verdikjeden – fra utplanting og skjøtsel, hogst og overordnet arealbruk, til tømmertransport og bearbeiding, og fram til kunder og marked. Stikkord er: oversikt, sporbarhet og kvalitetssikring, og omsorg for ressurser og miljø.

SmartForest-prosjektet har en kostnadsramme på NOK 234 millioner.

– Den digitale transformasjonen skal skje gjennom en serie innovasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en sterk «skogtech»-sektor i Norge, forklarer prosjektleder og forskningssjef Rasmus Astrup ved NIBIOs divisjon for skog og utmark. Økt bruk av teknologi og data som genereres i de ulike operasjonene, vil kunne redusere kostnadene og øke lønnsomheten i verdikjeden. I tillegg vil bedre planlegging redusere miljøbelastningen og transportbehovet på vei og jernbane.

SmartForest vil dessuten være viktig for skogsektorens omdømme, og bidra til rekruttering til forskning, forvalting og næring.

– Vi er stolte og vi ser fram til mange år med spennende, innovativ kunnskapsutvikling til beste for skogbruket i Norge, sammen med fagkollegaer på campus Ås og i skognæringa, sier Astrup.

Norskog er en av samarbeidspartnerne i SmartForest-prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå forteller at skogbruket over flere tiår har tatt ut store rasjonaliseringsgevinster, men at det likevel ligger et potensial for ytterligere verdiskaping både gjennom drift og datahåndtering.

– Det er fantastisk at det nå kan etableres et toppsenter for innovasjon i vår bransje med fokus på økt verdiskaping i næringa, sier Rørå.

 

Formål

Å bedre effektiviteten i norsk skogsektor gjennom økt digitalisering.

Samarbeid: NMBU, Universitetet i Oslo, DNV-GL, ARD Innovasjon, Landbruksdirektoratet og 13 aktører innen skognæringen

Finansiering: Norges forskningsråd (Senter for forskningsdrevet innovasjon)