Hopp til hovedinnholdet

Europeisk skogsjord har det bedre

15-42-Europeiske skoger

Foto: Lars Sandved Dalen

Internasjonale tiltak for å redusere sur nedbør har hatt noe for seg. En studie fra 2018 viser at konsentrasjonen av forsurende stoffer i jordvann er på vei ned i europeiske skoger.

Forskere fra ti land har analysert kjemiske endringer i vann som befinner seg i skogsjord i 171 europeiske skoger. De konkluderer med at sulfatkonsentrasjonen i vannet har falt kraftig i løpet av perioden 1996 til 2012. Jordvannanalysene viser også at det har blitt mindre næringsstofftap fra skogsjord, da særlig kalsium, magnesium og kalium.

– Resultatene viser at internasjonale bestemmelser for å få bukt med sur nedbør virker, sier seniorforsker i NIBIO Nicholas Clarke.

Hovedformålet i prosjektet han har bidratt inn i, har vært å undersøke hva slags effekt utslippsbegrensningene har hatt på vann som befinner seg i skogsjord.

– Ikke bare har vi observert en nedgang i sulfatkonsentrasjon, det har også vært en nedgang i konsentrasjon av nitrat. Dette er veldig bra ettersom skogsjord i mange europeiske land, spesielt sør for Norge, tidligere har vært overmettet på nitrogen, legger han til.

Leder av prosjektet, Jim Johnson fra University College Dublin, påpeker at de også observerte mindre aluminium i skogsjordvannet, sammenlignet med tidligere. Det er positivt ettersom uorganisk aluminium i høye konsentrasjoner kan være skadelig for trerøtter.

På grunn av de store mengdene forsurende stoffer som har hopet seg opp i skogen, og jordas evne til å lagre dem, kan det ta flere tiår før jordvannskvaliteten i skogen er helt bra.

– Vi må fortsette å overvåke og analysere vannet som befinner seg i skogsjord. For høye konsentrasjoner av stoffer som sulfat og uorganisk aluminium utgjør nemlig en betydelig forurensningsrisiko, og er derfor noe det er viktig å følge nøye med på. Næringsstofftap fra skogsjord kan by på problemer for planteveksten også, spesielt i jordtyper som er næringsfattige fra før, avslutter Clarke.

 

Formål

Å undersøke effekten av redusert tilførsel av forsurende stoffer på jordvannkjemi i europeisk skogsjord

Samarbeid: University College Dublin, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, University of Louvain m.fl.

Finansiering: Overvåkingsprogrammet for skogskader