Forskning nytter - miljø og naturressurser 2018

Fotosyntesen er grunnlaget for alt liv, og en fundamental faktor i forståelsen av jord- og skogbrukets rolle i forhold til klimaendringene. Samtidig blir den teknologiske utviklingen en stadig viktigere drivkraft og premiss for endringene i samfunnet. Det gjør at mange av de utfordringene vi som samfunn står overfor krever helhetlige og langsiktige perspektiver i sin faglige. Dette er på mange måter også et bilde av NIBIOs faglige virksomhet. I dybden på enkelte problemstillinger og i bredden på andre. Her er syv smakebiter fra Divisjon for miljø og naturressurser i 2018.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!