Hopp til hovedinnholdet

Fikseslam kan bli plantegjødsel

15-47-Store fosfortap_RagnarVågaPedersen

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Hvert år går rundt 70 prosent av fosforet som tilføres fiskeoppdrettsanlegg tapt. Dette er sløsing av en svært begrenset ressurs. NIBIO har testet ut bruk av fiskeslam som plantegjødsel. Resultatene er gode.

Fosfor er nødvendig for alt liv, det være seg mennesker, planter eller dyr. Derfor blir fosfor tilført ulike deler av matvaresystemet, og både mineralgjødsel og fiskefôr inneholder dette næringsstoffet. Fordi fosforutnyttelsen hos planter og dyr er relativt dårlig går det en del fosfor til spille, for eksempel i landbruk der overflødig fosfor opphopes i jorda. Dette er problematisk ettersom bergarten som fosfor utvinnes fra, er en svært begrenset og ikke-fornybar ressurs. Forskere fra NIBIO og NTNU samarbeider om å få oversikt over hvordan fosforstrømmene i det norske matvaresystemet kan utnyttes mer effektivt.

Undersøkelser viser at fosfortapene i norsk akvakulturnæring er på høyde med fosfortapene i norsk landbruk.  Hvert år blir 12.000 tonn fosfor tilført fiskeoppdrettsanlegg i vann gjennom fiskefôr. Av dette går hele 9000 tonn til spille, enten gjennom fôrsvinn eller ved at næringsstoffet ikke tas opp av fisken og dermed forsvinner ut med fiskens avføring. Hvis det ikke utvikles ny teknologi og oppdrettsnæringen fortsetter som i dag, vil fosfortapet øke i takt med næringens vekst. Det er anslått at bransjen vil ha en femdobling i vekst innen 2050.

NIBIO har testet ut bruk av det næringsrike fiskeslammet fra akvakulturanlegg som gjødsel i vekstforsøk.  Slammet er en verdifull ressurs, det har egenskaper som kan sammenliknes med husdyrgjødsel.

På bakgrunn av dette, etterlyser forskerne i NIBIO en strengere politikk rundt veksten i norsk akvakultur, og ikke minst utvikling av ny og bedre teknologi for å fange opp og resirkulere fosforet fra det næringsrike fiskeslammet.

 

Formål

Resirkulering av fosfor i organisk avfall til planteproduksjon

Samarbeid: NTNU

Finansiering: CenBio (Bioenergy Innovation Centre, 193817/E20)