Hopp til hovedinnholdet

Bedre lagring skal gi norsk potet hele året

29-17-Bedrelagring_norskpotet_heleaaret_MG

Foto: Morten Günther

Optimal lagring handler om temperatur, lysforhold, fuktighet og luftkvalitet. Forsker Pia Heltoft Thomsen leder to store prosjekter som skal bidra til bedre potetkvalitet, bedre økonomi og mindre matsvinn. Målet er å sikre industrien tilgang til gode, norske poteter gjennom hele året.

God potetkvalitet hele året forutsetter at det er god kvalitet på potetene som kommer inn på lageret. Det krever skånsom høsting som minsker risikoen for skader, og at innhøsting skjer i tørt og luftig vær, og ikke når det er for kaldt.

De første ukene på lager er viktige. Potetene skal tørke, og sår og skader skal heles. Deretter er det avgjørende at temperaturen senkes gradvis. Tørking og sårheling krever en temperatur på ca. 12 grader og god ventilering for å fjerne overskytende varme, vann og CO2. Hvor raskt potetene skal kjøles ned avhenger av hva de skal brukes til. Matpoteter som gjerne skal ha et pent skall, bør tørkes og kjøles ned raskt for å unngå sølvskurv og svartprikk. Når riktig temperatur er nådd er det viktig å holde jevn temperatur og fuktighet for å unngå kondens, råte og spiring.

Poteter til chips skal ikke lagres kaldere enn 7 grader. Dette for å unngå at stivelse omdannes til sukker. For høye sukkerverdier kan føre til kreftfremkallende akrylamid i potetchips og pommes frites. Matpoteter kan derimot lagres ved ca. 4 grader. Lav temperatur gir lengre holdbarhet og unngår groer. Ved lagring under 3-4 grader kan imidlertid poteten få litt søtsmak. Siden poteter til fritering ikke skal lagres for kaldt, kan det være vanskelig å unngå at de gror.

I prosjektet Antigro tester forskerne ulike spirehemmende midler, blant annet mintoljer. Forskerne ser god effekt av de nye midler på markedet, men det er viktig å lære seg å bruke dem riktig. Under norske forhold kan vi nøye oss med færre behandlinger og lavere doser enn andre land i Europa.

Formål

Sikre potetindustrien tilgang til gode, norske poteter gjennom hele året.

Samarbeid: HOFF SA, Maarud AS, Orkla/KiMs, Findus, PTG, Inagro, Dormfresh, Nordisk Alkali, Biocontrol Andermatt, UPL og potetprodusenter

Finansiering: «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» + næringen