Hopp til hovedinnholdet

Når våronna trenger en plan B

27-15-Når våronna trenger en plan B -Jon Schärer

Foto: Jon Schärer

Våronna er væravhengig og en kritisk fase i korndyrkinga. Mye regn betyr trøbbel og i ekstreme situasjoner trengs en god plan B.

Klimaet er i endring og det ser ut til å innebære mer nedbør. Sesonger med spesielt vanskelige forhold under våronna oppstår oftere enn før, og tidsrommet med lagelig jord for våronn kan bli kortere. En god plan B kan derfor bli svært viktig for mange.

En av bondens utfordringer er å balansere hensynet til at utsatt våronn reduserer kornavlinga og øker faren for at kornet ikke blir modent, mot at å begynne våronna for tidlig og kjøre på våt jord fører til jordpakkingsskader som kan hemme veksten både i inneværende og kommende år.

I et prosjekt kalt «Våronn plan B», undersøker forskerne hvordan man kan håndtere dette dilemmaet på en best mulig måte. Forskerne undersøker hvordan en kan få sådd en åker med best mulig avlingsresultat og minst mulig jordpakking under vanskelige forhold. Ved NIBIO-avdelingen på Kvithamar i Stjørdal, testes ulike alternative våronnsstrategier og redskaper for forenklet jordarbeiding og såing. 

I prosjektet studeres to ulike scenarier: Det ene innebærer langvarige regnperioder hvor jorda ikke tørker opp i tide til å få sådd kornet tidsnok til at avlinga rekker å bli moden. I slike situasjoner er det spesielt viktig med lett utstyr som så langt som mulig begrenser jordpakking og skader på jordstrukturen.

Ved det andre scenariet er jorda lagelig, men det er mye nedbør i vente. Det betyr at perioden med lagelige forhold må utnyttes så effektivt som mulig. Her er det aktuelt med en forenklet våronn med redusert tidsforbruk på jordarbeiding. I slike tilfeller kan det være egnet å bruke noe tyngre utstyr med stor kapasitet for å gjøre mye arbeid på kort tid.

Målet med prosjektet er å bidra med praktisk rettet kunnskap om alternative metoder og redskap for våronna, spesielt med tanke på år med utfordrende værforhold.

 

Formål

Utforske alternative våronnsstrategier ved korndyrking, tilpasset ulik jordtype og ulik laglighet av jorda

Finansiering: Landbruksdirektoratets Klima og miljøprogram, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Nord-Trøndelag, og Felleskjøpet Agri