Hopp til hovedinnholdet

Hvor mye vann tåler kornet?

18-Vollebekk forsøksfelt foto Tove Sundgren

Foto: Tove Sundgren

Etter en regnfull sommer i fjor dukket spørsmålet opp på nytt. Hvordan takler kornet dette? Det er også spørsmålet for framtida. Hvordan vil kornet tåle klimaendringer med mer og til dels kraftig nedbør.

Som en del av Agropro-prosjektet (Agronomi for økt matproduksjon) kartlegger forskere hvilke kornsorter som er mest robuste og tåler våte forhold i jorda.

35 millimeter nedbør i gjennomsnitt hver dag i drøye to uker er i overkant av hva en kornbonde liker. Hvilke praktiske tiltak kan en gjøre da? Ved NIBIOs forskningsstasjon Apelsvoll på Toten har forsker Wendy Waalen tilført ca. 35 mm vann daglig i et forsøksfelt. Hun har undersøkt effekten av tilleggsgjødsling, økt såmengde, og ugrasharving.

Hittil har prøvene på Apelsvoll vist at tilleggsgjødsling har en positiv effekt. Målinger av klorofyll i bladene viste at økende mengde nitrogengjødsel ga grønnere og finere blad. Det ble likevel mindre avling i de vannmettede forsøksrutene, sammenlignet med kontrollrutene som ikke ble vannmettet.

Samtidig viser tidligere forsøk i veksthus store forskjeller i hvilke sorter som tåler mest vann. Havre viste best toleranse, avlingen ble redusert med 50 % først etter 15 dager. Erter ble derimot redusert med 50 % allerede etter tre dager. Generelt tåler bygg og hvete noe mindre vann enn havre.

Det kan være en trøst at norske sorter og nordiske sortsmateriale ser ut til å klare seg bedre enn utenlandske sorter. Det viser intensive vanningsforsøk utført av NMBU som en del av AGROPRO.
 

Formål

Forskerne har kartlagt hvilke kornsorter som er mest robuste og tåler klimaendringer med mer og til dels kraftig nedbør.

Samarbeid: NMBU, Norsk senter for bygdeforskning, Norsk landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark

Finansiering: Norges forskningsråd