Hopp til hovedinnholdet

Nye kart for grønnsaker, korn og gras

14-52-FørsteslåttenII_Foto Kjersti Kildahl

Foto: Kjersti Kildahl

Norge er et langstrakt land med stor variasjon i naturgitte betingelser for plantedyrking. For å sikre bærekraftig norsk matproduksjon, må arealene med størst potensial for plantedyrking brukes til mat.

NIBIO presenterte i 2020 nye kart som viser dyrkingspotensialet for grønnsaker, korn og gras i ulike deler av landet.

– De nye kartene er et viktig bidrag for bevisst arealbruk og for å øke bærekraftig norsk matproduksjon, sier prosjektansvarlig Siri Svendgård-Stokke.

Modellen bak kartene tar utgangpunkt i jordsmonnets egenskaper, værdata og vekstenes sesongmessige krav.

Fordi modellen er avhengig av jordsmonndata, finnes kartene kun for områder som er jordsmonnkartlagt – det vil si for drøyt halvparten av landets jordbruksareal.

– Vi har nå fått et betydelig bedre grunnlag for å vurdere potensialet for dyrking av grønnsaker, korn og gras i viktige deler av Norge, mener Svendgård-Stokke.

Målet er at bonden skal lykkes med ulike produksjoner innenfor sitt produksjonsmiljø.

Før gikk kunnskap om jorda i arv fra generasjon til generasjon. Slik er det ikke lenger i dagens jordbruk med høy andel leiejord. Derfor blir alternativ kunnskapsformidling viktigere.

Også i politiske beslutninger om bruk av jordbruksareal til andre formål enn jordbruk, er det viktig at beslutningstakere kjenner arealenes potensial for matproduksjon.

Kartene kan legges til grunn for analyser av arealenes verdi og egnethet for ulike vekster når det er kamp om arealene, eller for vurdering av markedspotensial, produksjonsmiljøer og salgskanaler.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hilser kartene velkommen:

– Forbrukerne etterspør stadig mer frukt og grønt. Når bonden og forvaltninga skal svare på denne etterspørselen, vil de nye kartene være et godt hjelpemiddel, sier statsråden.

 

Formål

Å gi næring og forvaltning beslutningsstøtte for bedre utnyttelse av jordressursen.

Samarbeid: Meteorologisk institutt, Norsk landbruksrådgiving, NMBU

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet