Hopp til hovedinnholdet

VIPS på eksklusiv FN-liste for IT-løsninger

24-37-ef-20160314-144649-mnt-b-kopi

Foto: Erling Fløistad

NIBIOs nettbaserte plattform for bekjempelse av skadedyr, ugress og sjukdommer i landbruket, VIPS, har blitt valgt ut blant nesten 500 nominerte til en eksklusiv liste over innovative IT-løsninger med åpen kildekode.

Ifølge FN er deling av digital innovasjon avgjørende for å bygge en mer rettferdig verden og nå bærekraftsmålene.

Digital Public Goods Alliance (DPGA), er et nytt internasjonalt initiativ ledet av UNICEF, opprettet for å bedre tilgangen til IT-løsninger med åpen kildekode i lav- og middelinntektsland. DPGA har satt opp et eget register med “digitale offentlige fellesgoder” hvor alt fra datasett og applikasjoner til datavisualiseringsverktøy og pedagogiske læreplaner med åpen kildekode skal ligge fritt tilgjengelig. Så langt har 22 plattformer blitt valgt ut til registeret.

Varsling Innen Planteskadegjørere (VIPS) er en av IT-løsningene som kom med på den eksklusive listen. Fra Norge er også MET Norway Weather API inkludert.

– Tanken er at dette skal være som et supermarked for digitale offentlige goder," sier Tor-Einar Skog, seniorrådgiver i NIBIO.

VIPS har kjørt som en åpen-kilde-fellesgode i fem år. Programvaren er også tilbudt samarbeidspartnere på plantehelse over hele verden, blant annet i flere prosjekter med FAO og IITA, for å bekjempe Fall Armyworm.

 Ved å bruke VIPS i bunnen, kan forskere og utviklere spare tid og ressurser når de utvikler og iverksetter skadedyrsvarsling.

Data fra de fleste online-værstasjoner, offentlige værdatanettverk og værmeldinger kan brukes, og på den måten kan skadedyr- og sykdomsmodeller testes og valideres under lokale forhold med flere kilder til inngangsdata.

– Observasjoner av skadedyr og sykdommer kan enkelt registreres og rapporteres ved hjelp av nettkart, sier Skog.

 

Formål

Bekjempelse av skadedyr, ugress og sjukdommer i landbruket.

Finansiering: Kunnskapsutviklings- midler fra Landbruks- og matdepartementet