Hopp til hovedinnholdet

DNA avslører importerte skadegjørere

3-31-erfl-20210521-074934

Foto: Erling Fløistad

Ved NIBIO har forskere tatt i bruk DNA-analyse i kampen mot uvelkomne blindpassasjerer som følger med jord på importerte planter. Miljø-DNA gjør det mulig å finne alle organismer som gjemmer seg i jorda.

Planter med røtter og jordklumper som transporteres i plantehandel kan inneholde mange ulike mikroskopiske organismer som kan forårsake plantesykdommer. Blant disse er oomyceter, som ligner på sopp, men er nærmere beslektet med alger. Disse organismene kan føre til sykdomsutbrudd og være en trussel mot økosystemer, biologisk mangfold og matsikkerhet. Slekten Phytophthora har tatt livet av skog langs elver mange steder i Norge, og er et eksempel på organismer som følger med jorda.

De verktøyene som gjør det mulig å oppdage slike oomyceter i bredt omfang er imidlertid ikke en del av internasjonale plantesanitære testregimer i dag.

På oppdrag for Mattilsynet gjennomfører NIBIO et overvåkingsprogram på jord, men metodene som blir benyttet er tidkrevende og begrenser omfanget av funn. Nå har forskere testet ut såkalt miljø-DNA metastrekkoding for å kartlegge og få en større og bedre oversikt over hva som gjemmer seg i jord på importerte planter.

Med miljø-DNA metastrekkoding har forskerne isolert all DNA fra jordprøven og sekvensert alt DNA spesifikt fra oomyceter. I prinsippet kan forskerne oppdage alt DNA fra bakterier og insekter, til sopp i de samme prøvene, hvis analysebetingelsene endres litt.

Forskerne fant rundt 1800 forskjellige oomyceter i 64 jordprøver, mens tradisjonell metode førte til identifisering av knapt 20 forskjellige arter fra de samme prøvene, opplyser Simeon Rossmann, postdoktor ved NIBIO og ansvarlig for datanalysene i arbeidet.

 – Vi har tro på at denne analysemetoden vil gi oss mye bedre innsikt i hva importen av planter faktisk betyr for norsk natur og landbruk. Nå kan vi faktisk se hvor mye som slipper gjennom, til tross for at plantene kommer med et sunnhetssertifikat, sier Brurberg.

 

Formål

Å bruke miljø-DNA metastrekkoding til å kartlegge og få en større og bedre oversikt over hva som gjemmer seg i jord på importerte planter.