Hopp til hovedinnholdet

Ny skadegjører på frukt påvist i Norge

4-31-erfl-20180625-202021-2

Foto: Erling Fløistad

Innførsel av fremmede arter ved import av varer er en konstant trussel. Brunmarmorert breitege er en art som potensielt kan gjøre stor skade på mange forskjellige avlinger. Nylig ble arten oppdaget i en last med importerte fliser.

– NIBIO får stadig tilsendt prøver fra Mattilsynet, forteller Torstein Kvamme. Importerte varer kontrolleres for å hindre at uønskede arter følger med som blindpassasjerer. I april fikk vi tilsendt en særlig interessant prøve. Funnet ble gjort i emballasje fra import av fliser. Prøven inneholdt omlag 25 eksemplarer av voksne teger.

– En svensk ekspert har nå bekreftet vår mistanke om at det er snakk om arten «Brown Marmorated Stink Bug» (Halyomorpha halys), forteller Kvamme. På norsk bør den kalles brunmarmorert breitege.

Tegen er omlag 1,7 cm lang og minner om norske breiteger. Den er opprinnelig fra i Asia, men har de siste årene blitt spredt til en rekke land med transport av varer. I USA ble tegen første gang påvist i 2001 og er nå spredt til flere stater.

I Europa ble brunmarmorert breitege første gang funnet i Lichtenstein i 2004. Siden er arten blant annet påvist i Sveits, Frankrike, Tyskland og Italia. I Sverige er den funnet fire ganger i importmateriale fra Sør-Europa, men er så langt man vet ikke etablert på friland.

– Dette er en art vi absolutt ikke ønsker i Norge, forteller Kvamme. Breitegen kan suge på mer enn 100 ulike plantearter. Den er kjent som skadedyr på en rekke arter av frukt- og prydtrær, inkludert eple, plomme og kirsebær. Den kan også gjøre skade på grønnsaker.

Brunmarmorert breitege er en dyktig flyger som kan bevege seg raskt fra vert til vert gjennom vekstsesongen. Vi vet ennå ikke om arten er i stand til å overleve i Norge over tid, men det er svært sannsynlig at den kan det. Brunmarmorert breitege er uansett en fremmed art vi absolutt ikke ønsker velkommen til Norge.

 

Formål

Beredskap og identifikasjon av karanteneskadegjørere

Samarbeid: Mattilsynet

Finansiering: Mattilsynet/NIBIOs bevilgning for nasjonale oppgaver