Hopp til hovedinnholdet

Lite plantevernmidler i norske matvarer

14-35-erfl-20180509-080801-2

Foto: Erling Fløistad

På oppdrag fra Mattilsynet utfører NIBIO årlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2017 ble det analysert 1283 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU-området eller utenfor. Det ble ikke funnet rester av plantevernmidler over grenseverdi i produkter produsert i Norge.

Avdelingsingeniør Randi Bolli forteller at prøvene er analysert for 350 forskjellige plantevernmidler og nedbrytningsprodukter av plantevernmidler. Det var en nedgang av antall overskridelser fra 2016 til 2017, men med en tendens til økning i antall funn av ulike midler i en og samme prøve. Analysene viste funn av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 prosent). 13 av disse var fra land utenfor EU. Det var ingen funn over grenseverdi i norske produkter.

Det høyeste antall plantevernmiddelrester ble påvist i rosiner fra Tyrkia. Her ble det påvist 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene lå over grenseverdi. Mattilsynet vurderte prøven, og beregninger viste ingen umiddelbar eller kronisk helsefare forbundet med plantevernmiddelrestene i produktet.

Totalt ble 13 prøver av bygg analysert for rester av glyfosat. Dette er første gang Mattilsynet analyserte glyfosat i bygg. Det ble påvist rester i åtte byggprøver, alle fra Norge. Det er tillatt å sprøyte med glyfosat mot kveke i moden bygg. Mattilsynet vil fortsette å ta ut prøver av bygg.

Det ble tatt ut 95 prøver av økologiske produkter, hvorav 56 var importerte varer og 39 norskproduserte varer. Overvåkingen viser at økologisk mat gjennomgående er produsert i overensstemmelse med reglene. Men i to tilfeller ble det funnet rester av plantevernmidler som måtte følges opp av Mattilsynet. Det ene tilfellet skyldtes avdrift fra naboeiendom, det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

 

Formål

Sikre at maten vi spiser er trygg

Finansiering: Mattilsynet