Hopp til hovedinnholdet

Nedbryting av plantevernmidler i norsk klima

32-07-plantevernmidler_IMG_3528

Foto: Lasse Weiseth

Nordisk klima kan representere dårlige forhold for nedbryting av plantevernmidler i jord sammenlignet med resten av Europa. Dette må man ta hensyn til ved godkjenning av plantevernmidler til bruk i Norge.

Lengden på vekstsesongen tilsier at det hvert år er minst 60-140 dager mer tid for effektiv biologisk nedbrytning av plantevernmidler i jord i det sentrale og sørlige Europa enn her i nord. NIBIOs nyeste studier kaster nytt lys på nedbryting og skjebne til plantevernmidler i Norge.

Prosjektet har demonstrert at plantevernmidler i gruppen «soppmidler i norsk jord» brytes ned langsommere jo lengere vinteren blir. Nedbrytning, ved mikrober i jorda, av soppmidlene propikonazol og boskalid er svært liten på de to nordligste lokalitetene (Stjørdal og Tromsø). Mengden soppmidler trenger over 1000 dager på å bli halvert her.

Den viktigste årsaken til langsom nedbrytning er at lave jordtemperaturer fører til redusert mikrobiell aktivitet og dermed redusert mikrobiell nedbryting av plantevernmidlene.

Soppmidlene er i hovedsak sterkt bundet i det øverste laget i jorda (0-10 cm sjiktet), men funn i dypere lag viser at det kan være risiko for at soppmidlene lekker ut over tid. Langsom nedbryting av plantevernmidler gjør at oppholdstiden, eller persistensen, til plantevernmidlene i jorda øker og kan føre til mer utlekking og utvasking av plantevernmidler til grunnvann og overflatevann her i nord.

 

Formål

Bidra til at plantevernmidlene som godkjennes til bruk i Norge har minst mulig ugunstig påvirkning på helse og miljø

Samarbeid: Mattilsynet

Finansiering: Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2015)