Hopp til hovedinnholdet

Skal styrke undervisningen om jord og jordhelse

iStock-1498886941

I prosjektet CURIOSOIL skal 14 partnerne fra en rekke europeiske land utvikle et omfattende undervisningsopplegg om jord og jordhelse for barnehager, skoler og universiteter. Illustrasjonsfoto: iStock

I løpet av de neste fire årene skal det utvikles et nytt undervisningsopplegg om jord og jordhelse for europeiske barnehager, skoler og universiteter. Nå ønsker forskerne å komme i kontakt med lærere, bønder og andre som har lyst til å bidra.

I Europa er mer enn 60 prosent av jordsmonnet truet av nedbygging, erosjon, karbontap, ørkenspredning og forurensning. Forringelsen skyldes også dårlig forvaltning av landarealer, både før og nå, og forsterkes av klimaendringer og befolkningsvekst.

– Dårlig jordhelse skaper store utfordringer i mange land. Dette går utover matproduksjonen, men også mange av de økosystemtjenestene jorda bidrar med, sier seniorforsker ved NIBIO, Jannes Stolte.

– For å snu trenden, må vi gjøre folk mer bevisste på hvor viktig jorda er. Og skal vi lykkes med det, må vi begynne tidlig.

I prosjektet CURIOSOIL skal 14 partnerne fra en rekke europeiske land utvikle et omfattende undervisningsopplegg om jord og jordhelse for barnehager, skoler og universiteter.

– Det overordnede målet er å vekke nysgjerrigheten for jord og fremme jordkunnskap hos befolkningen allerede fra barnsben av. Det er nemlig et kritisk behov for at samfunnet får en dypere forståelse av jordas rolle, særlig i møte med den stadig økende belastningen fra menneskelig aktivitet, sier Stolte.

I prosjektet CURIOSOIL skal 14 partnerne fra en rekke europeiske land utvikle og produsere et omfattende undervisningsopplegg om jord og jordhelse for barnehager, skoler og universiteter. Illustrasjonsfoto: iStock
Målet med CURIOSOIL er å vekke nysgjerrigheten for jord og fremme jordkunnskap hos befolkningen allerede fra barnsben av.  Illustrasjonsfoto: iStock

 

Skal utvikle læringsmateriell om jord

Prosjektgruppen består av eksperter på jordhelse, miljø, økosystemer, pedagogikk og kommunikasjon. Undervisnings- og kursmateriell skal utarbeides for flere nivåer, deriblant lærere og beslutningstakere. I tillegg skal det utvikles et såkalt «Soil Curiosity Kit».

Nå trenger ekspertene hjelp til å produsere materiell som er tilpasset målgruppene, særlig med tanke på at ulike land har ulike undervisningsopplegg. Utfordringene knyttet til jord er heller ikke like overalt.

Derfor skal det etableres et praksisfellesskap i prosjektet, et såkalt Community of Practice (CoP).

– Fellesskapet skal være en møteplass der folk med ulike innfallsvinkler til tematikken kan treffes og utveksle erfaringer med utgangspunkt i bakgrunnen de har og landet de er fra. Slik sørger vi for at opplegget som blir produsert faktisk er relevant for målgruppene, det være seg barn i grunnskolen eller studenter på universitetet, på tvers av land, forklarer Stolte.

 

Søker både aktive og observerende deltakere

I tillegg til erfaringsutveksling, er poenget med praksisfellesskapet å bistå forskerne med å innhente informasjon om eksisterende initiativer knyttet til jord i hvert enkelt land. Gruppen skal også være pilot for læringsmateriellet som blir produsert.

– Vi søker folk med ulik bakgrunn, alt fra miljøorganisasjoner, politikk, forskning, skoler og landbruket, til eksperter innenfor teknologi og innovasjon. Felles for deltakerne er at de bør ha interesse for jordsmonn og hvilken betydning det har, sier Stolte.

Seniorforskeren presiserer at deltakerne i fellesskapet selv kan velge hvor aktive de vil være.

– Vi trenger folk som er villige til å delta i diskusjoner og som gir oss tilbakemeldinger på det vi utvikler. Vi trenger også mer observerende deltakere som ønsker å delta på webinarer og få informasjon om aktivitetene som foregår i prosjektet, sier han.

Er du interessert i undervisning, jordsmonn og bærekraft? Da er forskerne i CURIOSOIL interessert i å ha deg med i prosjektets Community of Practice (CoP). Illustrasjon: CURIOSOIL
Er du interessert i undervisning, jordsmonn og bærekraft? Da er forskerne i CURIOSOIL interessert i å ha deg med i prosjektets Community of Practice (CoP). Illustrasjon: CURIOSOIL

 


Nettverksbygging med likesinnede

Ifølge Stolte, er det mange fordeler ved å være deltaker i CURIOSOILs CoP.

– Dette vil være et bredt europeisk nettverk av folk som er opptatt av jord, bærekraft og undervisning. Her vil det være gode muligheter for å komme i kontakt med likesinnede. I tillegg vil du som medlem få tilgang til alt av undervisningsmateriell og andre ressurser som kommer ut av prosjektet, forteller han.

Ved jevne mellomrom vil det bli avholdt arbeidsmøter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er i disse møtene at anbefalinger for undervisningen om jord på grunnskole- og høyere nivå skal utarbeides.

– Som deltaker i praksisfellesskapet vil du kunne delta på disse møtene, og på den måten bidra til å utvikle kunnskap om jordas egenskaper. Dette er viktig kunnskap som vil komme samfunnet til gode, både nå og i fremtiden, avslutter Stolte.

CURIOSOIL

CURIOSOIL (Awakening Soil Curiosity to Catalyse Soil Literacy) er et fireårig prosjekt som skal styrke undervisningen om jord og jordhelse i en rekke europeiske land. Prosjektet ledes av Universitetet i Aveiro i Portugal og er finansiert av EU. NIBIO deltar som prosjektpartner, med seniorforsker Jannes Stolte som hovedansvarlig for arbeidet som skal gjøres i Norge.

Prosjektnettside: https://curiosoil.eu/

Meld din interesse her

Er du interessert i å bidra i praksisfellesskapet CURIOSOIL CoP? I så fall vil prosjektet gjerne høre fra deg.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Det overordnede målet i CURIOSOIL er å vekke nysgjerrigheten for jord og fremme jordkunnskap hos folk allerede fra barnsben av.  Illustrasjonsfoto: jeanpierrecokelberghs/Pixabay
Det overordnede målet i CURIOSOIL er å vekke nysgjerrigheten for jord og fremme jordkunnskap hos folk allerede fra barnsben av. Illustrasjonsfoto: jeanpierrecokelberghs/Pixabay
Forringelsen av jordsmonnet vårt forsterkes av befolkningsvekst og klimaendringer. Her ser vi erosjonsskader i en gulrotåker nord for Dokka etter ekstremværet Hans, 7.-9. august 2023. Foto: Erling Fløistad
Forringelsen av jordsmonnet vårt forsterkes av befolkningsvekst og klimaendringer. Her ser vi erosjonsskader i en gulrotåker nord for Dokka etter ekstremværet Hans, 7.-9. august 2023. Foto: Erling Fløistad

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.