Hopp til hovedinnholdet

Nytt hårfelleprosjekt i Tana kommune

Tanaelva_cropped

Skogsterreng ved Tanaelva. Foto: Hans Geir Eiken

NIBIO Svanhovd har mange års erfaring med overvåking av brunbjørn ved hjelp av hårfeller i ulike deler av Finnmark. I 2023 ble det for første gang gjennomført et hårfelleprosjekt også i Tana kommune.

Sommeren 2023 ble det for første gang samlet inn hårprøver fra et 500 km2 stort område på nordsiden av Tanaelva i den vestlige delen av Tana kommune.

– Den overordnede målsettingen med disse hårfelleprosjektene er å få mer kunnskap om antall bjørn, kjønn og hvilke individer som påvises, forteller laboratorieleder Ida Marie Bardalen Fløystad ved NIBIO Svanhovd.

– I tillegg har prosjektene som mål å få mer informasjon om bjørnenes bevegelser i området, tidsmessig områdebruk, og om mulige slektskap mellom individene.

På samme måte som i tilsvarende prosjekter andre steder i Finnmark ble området delt inn i 20 ruter på 5 x 5 km. Innenfor hver rute ble det plassert en hårfelle. Fellene sto ute i to måneder fra juni til august, men etter en måned ble fellene flyttet til en annen lokalitet i samme rute.

Bruk av hårfeller har vist seg å være en effektiv metode for innsamling av DNA fra brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz
Bruk av hårfeller har vist seg å være en effektiv metode for innsamling av DNA fra brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz

Fire gamle kjente

– Totalt ble det samlet inn 27 hårprøver som var positive for brunbjørn, forteller Fløystad.

Fra disse prøvene kunne forskerne identifisere fire ulike bjørner, to hannbjørner og to hunnbjørner. Dette gir en bjørnetetthet på 0,08 bjørn/10 km2 i undersøkelsesområdet i Tana. Tettheten er lavere enn det som er funnet i andre hårfelleprosjekter tidligere år.

– Hårrøttene ble DNA-analysert med åtte genetiske markører for individbestemmelse, i tillegg til en kjønnsbestemt markør, forteller Fløystad.

Alle de fire bjørnene som ble påvist i hårfelleprosjektet i Tana i 2023 var tidligere kjente individer. Hannbjørnen FI173 ble funnet i Karasjok i 2014, 2016, 2017, 2021, 2022 og 2023, i Sør-Varanger i 2015 og i Tana i 2022. Hunnbjørnen FI297 ble funnet i Karasjok i 2021, 2022 og 2023. Hannbjørnen FI307 ble funnet i Tana og Karasjok i 2022, samt i Karasjok og Porsanger i 2023, mens hunnbjørnen FI308 ble funnet i Tana også i 2022.

 

Usikkert hvor mange brunbjørn som totalt er registrert i Tana i 2023

– Det ble påvist flere bjørner i første halvdel (juni-juli) enn i andre halvdel (juli-august) av prosjektet, forteller Fløystad.

– Fordi prøvene som er innsamlet i Tana kommune gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for brunbjørn i Norge ennå ikke er ferdig analysert, kan vi ikke si noe om hvor mange bjørner som totalt er påvist i Tana kommune i 2023, og hvilke individ som eventuelt kun er blitt påvist via hårfelleprosjektet.

Forskeren mener uansett at hårfellemetoden med DNA-analyse av hårrøtter gir viktig og tidsmessig informasjon om brunbjørn i det undersøkte området.

Kart Tana.jpg
Studieområdet for hårfelleprosjektet i Tana kommune i 2023 (20 ruter på 5 x 5 km). Hårfellene ble plassert i hver nummererte rute og deretter flyttet innenfor ruten etter en måned.

 

Hårfeller
SLIK VIRKER HÅRFELLENE

Hårfellene blir laget av piggtråd som blir strukket stramt mellom fire eller flere trær, omtrent 40 cm over bakken, slik at man avgrenser et kvadratisk område på omtrent 5 x 5 m (25-30m2). Tanken er at bjørnene skal etterlate seg hår på piggtråden når de krabber under eller over piggtråden for å undersøke den fantastiske «parfymen» som plasseres i midten.

Midt i det inngjerdete området (hårfellen) blir det laget til en liten haug av torv, mose, kvister, greiner og røtter. Haugen blir påført et sterkt luktende lokkemiddel laget av fermentert fiskeavfall blandet med oksygenert blod fra storfe. Disse to komponentene får utvikle seg i flere måneder før de blir silt til en tynn væske og blandet. Blandingen brukes altså ikke som åte, men kun som duftlokkemiddel.

Slik virker en hårfelle for innsamling av DNA fra brunbjørn. Illustrasjon: Leif Ollia
Slik virker en hårfelle for innsamling av DNA fra brunbjørn. Illustrasjon: Leif Ollia

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.