Hopp til hovedinnholdet

Nytt europeisk nettverk for klimasmart jordforvaltning

ef-2005-05-23-170210

Jord er en livsviktig, men dessverre begrenset ressurs som står overfor en rekke trusler. God jordforvaltning er viktig for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til matproduksjon i et endret klima. Foto: Erling Fløistad.

26 institusjoner fra 24 europeiske land har slått seg sammen for å finne frem til bærekraftige løsninger for hvordan forvalte landbruksjord. Håpet er at samarbeidet bidrar til å løse noen av samfunnsutfordringene knyttet til fremtidig matproduksjon i et endret klima.

Jord tilfører viktige næringsstoffer til planter og planterøtter, og ikke minst vann. God og fruktbar jord er helt nødvendig for maten vi spiser og for dyrefôr, tømmer og annen biomasse. Det biologiske mangfoldet som finnes i jordsmonn er dessuten viktig for et bredt spekter av økosystemtjenester, og jord utgjør det største karbonlageret vi har på land.

Dessverre har det seg slik at jord er en begrenset ressurs, og erosjon, næringsstofftap, forurensning og nedbygging utgjør betydelige trusler. Intensivt jordbruk som følge av stadig større etterspørsel etter mat og biomasse bidrar også til forringelse av jordkvaliteten i mange land.

På bakgrunn av disse utfordringene, ble European Joint Programme EJP SOIL stiftet i mars i år. Plattformen består av forskere fra 26 institutter i 24 europeiske land, der Norge er representert av NIBIO. Målet er å samle inn og utvikle ny kunnskap fra deltakerlandene, samt finne verktøy og metoder på tvers av disipliner for klimasmart og bærekraftig forvaltning av landbruksjord.

– Forvalter vi jorda riktig, kan vi beskytte den og forsterke effekten den har på økosystemtjenester ved at biomangfoldet i jordsmonnet stiger. Klimasmart jordforvaltning kan også bidra til å redusere klimaeendringene ved at jorda lagrer karbon, sier seniorforsker ved NIBIO, Daniel Rasse som leder EJP SOILs arbeid fra norsk side.

– Klimasmart og bærekraftig jordforvaltning er definitivt veien å gå for å løse store samfunnsutfordringer knyttet til matproduksjon i et endret klima. For å finne frem til de beste metodene, må vi imidlertid få oversikt over jordbrukspraksisen og ikke minst -forskningen på tvers av land og regioner. Her kommer en plattform som EJP SOIL godt med, legger han til.  

Adam og Daniel.jpg
Jordnære forskere: Leder av EJP SOIL Norge, seniorforsker Daniel Rasse til høyre, og kommunikasjonsansvarlig for nettverket, NIBIO-forsker Adam O’Toole. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Skal utvikle strategisk veikart om jord

Hvordan man går frem for å iverksette klimasmart og bærekraftig jordforvaltning, er nemlig avhengig av region, produksjonstype og jordtype. Noe av det første EJP SOIL skal gjøre, er å identifisere kunnskapshull og forskjeller mellom eksisterende regionale og nasjonale aktiviteter. Når grunnlaget er lagt, og tilgjengelig kunnskap og verktøy i deltakerlandene er kjent, vil dette hjelpe nettverket til å identifisere hva de bør prioritere først i forskningen.

– Når vi har fått status over situasjonen for alle land, skal vi etablere et slags veikart for hvordan forvalte jord best mulig som vil kunne brukes strategisk blant beslutningstakere over hele Europa, forteller Rasse.

Videre skal nettverket utvikle samkjørt og lett tilgjengelig informasjon om jord, og slik bidra til bredere og mer formidling om europeisk landbruksjord til blant annet bønder. Ved å samle inn kunnskap fra ulike land, er håpet at jordforskningsmiljøet på tvers av fag blir styrket og at man lettere når frem til forvaltningen og næringen ved å inkludere dem i arbeidet.

– EJP SOIL skal dessuten støtte større prosjekter på tvers av landene, deriblant PhD-utdanning innenfor jordfag. Vil vil også legge til rette for kursing i formidling og kommunikasjon om jord, legger Rasse til.

 

Med FNs bærekraftsmål for øyet

Adam O’Toole er én av flere NIBIO-forskere som er med i EJP SOIL. Han forteller at han og kollegene har store forhåpninger til plattformen.

– Ved samle kompetanse og jobbe på tvers fag og land, kan vi bidra inn mot å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant bærekraftig matproduksjon, robuste økosystemer, bevaring av biomangfold og vern av naturressurser – og da særlig jord, sier han.

Forskeren forteller at arbeidet de neste fem årene vil gå ut på å finne ut hvordan man bedre kan samkjøre jordforskningen i de ulike landene, i tillegg til å analysere og identifisere eksisterende politikk som verner om jordressurser.

– Og så skal vi få til effektiv deling av data og kart og finne frem til – og ikke minst promotere og iverksette - strategier og metoder for bedre forvaltning av europeisk landbruksjord, legger han til.

12-13.jpg
Fakta

EJP SOIL består av 26 partnerorganisasjoner fra 24 land. Prosjektkoordinator på europeisk nivå er Pr. Claire Chenu fra INRA i Frankrike.

EJP SOIL-prosjektet er av fem års varighet og har et budsjett på 80 millioner euro. I Norge er prosjektet eid av Forskningsrådet og koordineres av NIBIO med Daniel Rasse som prosjektleder.

EJP_Soil_logo_cmyk-h100.png

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.