Hopp til hovedinnholdet

Nedbrytbar plast kan redusere plastforsøpling

36390136481-280cca4b24-o_PålBellis

De komposterbare glassene Øyafestivalen i Oslo brukte tidligere, ble fullstendig brutt ned i komposteringsanlegget hos SIMAS i Sogn - ett av få avfallsselskap som tilbyr kompostering av bionedbrytbar plast i Norge. Festivalen har siden gått over til gjenbruksglass av hard plast, basert på resultatene av livsløpsanalyser gjennomført av NORSUS. Foto: Pål Bellis

Ny forskning viser at nedbrytbar plast brytes ned under norske forhold, men kun dersom den havner der den skal. Det vil si i industriell kompost eller i et jordmiljø der forholdene ligger til rette for at mikroorganismene kan bryte den ned.

Ifølge FN blir det på verdensbasis produsert mer enn 400 millioner tonn plast i året. Halvparten av denne plasten brukes kun én gang, og mindre enn 10 prosent blir gjenvunnet. Det blir anslått at rundt 19-23 millioner tonn av plasten havner i innsjøer, elver og hav. Dette tilsvarer vekten av mer enn to millioner afrikanske hannelefanter.

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet?

Gjennom prosjektet «DGRADE - Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer», har forskere forsøkt å finne svar på disse spørsmålene.

Basert på forsøk med bionedbrytbar plastfolie i landbruket, og komposteringsforsøk med nedbrytbare ølglass fra Øya-festivalen i Oslo, kan de nå slå fast at plasten brytes ned, men kun hvis forholdene ligger til rette for det.

– Forskning viser at vi forsøpler mer når et produkt er stemplet som nedbrytbar, men såkalte nedbrytbare produkter forsvinner ikke raskt nok i naturen av seg selv. Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling, sier NIBIO-forsker og prosjektleder Claire Coutris.

– Mye handler om hvor plastproduktene havner. Havner de for eksempel i industriell kompost eller i et miljø hvor mikroorganismene trives, vil nedbrytingen kunne finne sted. Det har vi nå fått bekreftelse på gjennom prosjektet.

På oppdrag fra Øyafestivalen gjennomførte NORSUS livsløpsanalyser av plastglass versus bionedbrytbare glass for engangsbruk. På bakgrunn av resultatene, valgte Øyafestivalen å gå over til flerbruksglass av hard plast i 2019, som samles inn, renses og brukes igjen mange ganger. Foto: Bjørnar Elvestad
På oppdrag fra Øyafestivalen gjennomførte NORSUS livsløpsanalyser av plastglass versus bionedbrytbare glass for engangsbruk. På bakgrunn av resultatene, valgte Øyafestivalen å gå over til flerbruksglass av hard plast i 2019, som samles inn, renses og brukes igjen mange ganger. Foto: Bjørnar Elvestad

Vellykket kompostering av nedbrytbare ølglass fra Øyafestivalen

Før koronapandemien brøt ut, opererte Øyafestivalen i Oslo med engangs-ølglass laget av bionedbrytbar plast som var merket som komposterbare. Etter endt festival ble de brukte glassene sendt til avfallsselskapet SIMAS i Sogn, én av partnerne i DGRADE. Her ble det satt opp et komposteringsforsøk i stor skala, der nedbrytingen av ølglassene ble fulgt av forskerne.

Resultatene var gode.

– Glassene havnet der de skulle, altså i industriell kompost hos SIMAS, og hadde dermed gode betingelser for nedbrytning. De var fullstendig brutt ned og borte i løpet av tre måneder, forteller Coutris.

– Problemet er bare at SIMAS er én av få, om ikke den eneste, som tilbyr kompostering av bionedbrytbar plast her til lands. I vanlig kompost ville nok ikke glassene blitt brutt ned i samme grad, i hvert fall ikke før det hadde gått lang tid.

Basert på en rapport utført av NORSUS på vegne av Øya, gikk festivalen over til et nytt glass-system i 2019. Det nye systemet innebærer bruk og oppsamling av mer holdbare plastglass som kan vaskes og gjenbrukes flere ganger før de til slutt sendes til plastgjenvinning.

Komposteringsforsøket hos SIMAS i Sogn. Industriell kompostering gir optimale forhold for nedbryting av komposterbar plast. Foto: Pierre-Adrien Rivier
Komposteringsforsøket hos SIMAS i Sogn. Industriell kompostering gir optimale forhold for nedbryting av komposterbar plast. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Bionedbrytbar landbruksfolie

Også jordbruket bruker mye plast. I Norge regner man med at det går med mer enn 12.000 tonn plastemballasje årlig, hovedsakelig i form av rundballeplast, gjødselsekker og såkornsekker. I tillegg blir landbruksfolie benyttet for å dekke jorden, blant annet for å gi bedre overvintring, hindre vekst av ugress og holde på fuktighet.

– Som for all bionedbrytbar plast, krever også nedbrytingen av nedbrytbar landbruksfolie en gitt temperatur. I tillegg må det være visse typer bakterier, sopp og andre organismer til stede i jorda, sier Coutris.

Hvis forholdene ikke ligger til rette for nedbrytning, kan bøndene risikere at plasten de pløyer ned blir liggende der i lang tid.

– Da vil den kunne hope seg opp i jorda, noe som er uheldig for organismene som lever der og vår øvrige natur. Mikroplast, det vil si plast som er under 5 mm, kan lett havne på avveie ved at den blir med avrenningen fra jorda ut i bekker og videre til havet, sier Coutris.

NIBIO-forsker Claire Coutris og Martin Haarr fra Landfiks AS på ett av flere jorder i DGRADE, der nedbrytbar plast ble gravd ned og overvåket i to år. Foto: Pierre-Adrien Rivier
NIBIO-forsker Claire Coutris og Martin Haarr fra Landfiks AS på ett av flere jorder i DGRADE, der nedbrytbar plast ble gravd ned og overvåket i to år. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Høyere moldinnhold ga raskere nedbrytning

I 2020 gravde forskerne i DGRADE ned biter av bionedbrytbar plastfolie i jord på seks gårder med ulike jord- og klimaforhold, i Rogaland, Agder og Viken. Plasten var lagt i nylonposer for å forhindre at den kom på avveie, og ble deretter overvåket i to år.

Resultatene viste store variasjoner fra gård til gård, med mellom 8 og 44 prosent vekttap av den nedgravde bionedbrytbare landbruksfolien i løpet av perioden. Jo høyere temperaturen var i jorda, og jo høyere moldinnholdet var, desto raskere skjedde nedbrytingen.

– Etter to år i jorda, var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast. Vi kaller det kortvarig, fordi jo mindre den nedbrytbare plasten er, desto fortere vil den brytes ned videre, forteller Coutris.

– Gitt at mikroorganismene i jorda får god nok tid til å bryte ned plasten, kan vi altså bekrefte at bionedbrytbar landbruksfolie er det navnet tilsier, også i Norge med relativt lave temperaturer. Vi anbefaler likevel ikke å bruke slik folie oftere enn hvert tredje til fjerde år, for å forsikre at plasten er tilstrekkelig brutt ned før ny plast tilføres.

I DGRADE-prosjektet har forskerne undersøkt hvor nedbrytbar nedbrytbar plast er i jord og avfallsstrømmer. Her ser vi bionedbrytbar plastfolie for bruk i landbruket. Foto: Martin Haarr
I DGRADE-prosjektet har forskerne undersøkt hvor nedbrytbar nedbrytbar plast er i jord og avfallsstrømmer. Her ser vi bionedbrytbar plastfolie for bruk i landbruket. Foto: Martin Haarr

Plastfunn i biorest

I tillegg til nedbrytningsforsøkene i jord og industriell kompost, har forskerne undersøkt hva som skjer med bionedbrytbar og komposterbar plast i biorest etter biogassproduksjon. En god del av matavfallsposene vi bruker er nemlig laget av og merket som komposterbar plast. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at kun 20 prosent av matavfallet fra husholdninger går til kompostering, mens 80 prosent går til biogassproduksjon.

Forskerne i DGRADE fant ut at mesteparten av plasten i matavfallet vårt blir fjernet gjennom forbehandlingsprosesser, og at bioresten ligger innenfor kravet til gjødselvareforskriften. Det vil si at innholdet av plast, glass og metallbiter større enn fire millimeter ikke overstiger fem gram per kilogram tørrstoff.

– Likevel fant vi mikroplast av både vanlig og nedbrytbar plast i bioresten, dog i lave konsentrasjoner på rundt et halvt gram mikroplast per kilogram biorest, forteller Coutris.

Om gjødsling med plastholdig biorest kan ha en negativ påvirkning på jordlivet, er foreløpig ikke kjent. Dette vil forskerne undersøke nærmere i tiden som kommer.

– Uansett er ikke grønne plastposebiter i jorda et syn bøndene ønsker seg. Det hadde derfor vært bedre om matavfall til biogassproduksjon ble innsamlet i papirposer, sier Coutris.

Er plasten nedbrytbar? Selv om en plasttype er merket med BIO, betyr det ikke nødvendigvis at den er nedbrytbar. Denne figuren gir en oversikt over hvilke plasttyper som kan regnes for å være nedbrytbare og ikke, enten de er olje- eller biobaserte. Figur: Claire Coutris
Er plasten nedbrytbar? Selv om en plasttype er merket med BIO, betyr det ikke nødvendigvis at den er nedbrytbar. Denne figuren gir en oversikt over hvilke plasttyper som kan regnes for å være nedbrytbare og ikke, enten de er olje- eller biobaserte. Figur: Claire Coutris

 

11-12-15.jpg

 

Verdens miljødag 2023: Solutions to plastic pollution

FN har utnevnt 5. juni til Verdens miljødag. Dagen skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.

Årets miljødag har fått tema «Solutions to plastic pollution». Det handler om å finne en løsning på forsøpling og forurensing av plast.

Les mer

Fakta om DGRADE

«DGRADE - Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer» startet opp i januar 2020 og pågår til september 2023.

Prosjektet blir ledet av NIBIO ved Claire Coutris. Øvrige samarbeidspartnere er Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), Grønt punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk landbruksrådgivning og AgriRåd, i tillegg til en rekke forsøksverter i Rogaland, Viken og Agder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Handelens miljøfond.

Claire Coutris og Ingrid Rimeslåtten Østensen graver ned biter av bionedbrytbar landbruksfolie på en gård i Viken. Foto: Erik Joner
Claire Coutris og Ingrid Rimeslåtten Østensen graver ned biter av bionedbrytbar landbruksfolie på en gård i Viken. Foto: Erik Joner
Etter to år i jorda, var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast. Foto: Claire Coutris
Etter to år i jorda, var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast. Foto: Claire Coutris

 

Forskerne har funnet både vanlig og nedbrytbar plast i biorest etter biogassproduksjon, og anbefaler derfor at matavfall blir samlet i papirposer i stedet for grønne plastposer. Foto: Claire Coutris
Forskerne har funnet både vanlig og nedbrytbar plast i biorest etter biogassproduksjon, og anbefaler derfor at matavfall blir samlet i papirposer i stedet for grønne plastposer. Foto: Claire Coutris

 

Forskerne har funnet både vanlig og nedbrytbar plast i biorest etter biogassproduksjon, og anbefaler derfor at matavfall blir samlet i papirposer i stedet for grønne plastposer. Foto: Erik Joner
Grønne plastbiter på jordet er ikke et syn bøndene ønsker seg. Foto: Erik Joner

 

I en av nettposene ble det funnet en fåbørstemark med tarmen full av folie. Det er usikkert hvorvidt slik mikroplast skader jordlivet, eller har uønskede effekter på maten som dyrkes. Dette er derfor noe forskerne skal undersøke videre. Foto: Claire Coutris
I en av nettposene ble det funnet en fåbørstemark med tarmen full av folie. Det er usikkert hvorvidt slik mikroplast skader jordlivet, eller har uønskede effekter på maten som dyrkes. Dette er derfor noe forskerne skal undersøke videre. Foto: Claire Coutris

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.