Hopp til hovedinnholdet

Godt år for norsk frukt

mg201209_DSC_0213-1

Prognosen for årets eplesesong viser en rekordstor samlet produksjon på over 11 000 tonn. I fjor endte de samlede avlingene på 8 600 tonn. Foto: Morten Günther

Til tross for svært variert sommervær er det god avling i alle fruktdistrikter. – Produksjonen i år er større enn i fjor, forteller forsker Gunnhild Jaastad ved NIBIO Ullensvang.

Hetebølger og styrtregn er noen av bekymringene fruktdyrkerne må forholde seg til. Også i år var det knyttet spenning til hvorvidt skadegjørere som plommeviklere og plommeveps ville ødelegge årets plommeavling.

– I 2022 herjet disse skadegjørerne i alle områdene hvor det dyrkes plommer, og vi forventet av de ville redusere avlingene betydelig også i år. Men det gjorde de ikke. Vi fikk god fangst i feromonfeller i Viken, Telemark og Sogn, men likevel ble kvaliteten på årets plommeproduksjon god, fortsetter Jaastad.

Prognosene så langt viser en samlet norsk fruktproduksjon på i overkant av 14 000 tonn, hvor epler utgjør størsteparten. Dermed tok ikke skadeinsektene siste stikk verken for årets plomme-, eple-, pære- eller morelleavlinger, men det betyr ikke at de ikke utgjør noe problem.

Årets plommesesong er marginalt mindre enn toppåret 2021. Foto: Morten Günther
Årets plommesesong er marginalt mindre enn toppåret 2021. Foto: Morten Günther

Feromoner fremfor gift

Sommerfuglfamilien viklere (Tortricidae) kan gjøre stor skade på fruktproduksjonen, både på epler, plommer og pærer.

– Det er et behov for tiltak for å bekjempe disse skadeinsektene. I dag er det kun plantevernmiddelet Mospilan (acetamiprid) som kan benyttes, og det kan kun brukes hvert tredje år.

– Insekter snakker ofte med hverandre ved hjelp av lukt. Feromoner er duftstoffer som hunnene produserer for å signalisere til hannene at ‘her er jeg’. Dette kan utnyttes i bekjemping av insekter. Ved å påføre store mengder duftstoff blir hannene så forvirret at de ikke finner fram til hunnene, og hunnene kan dermed ikke legge egg som blir til larver som igjen skader frukten.

– Feromonforvirring brukes i svært mange andre land, og er brukt på dispensasjon mot eple- og plommevikler i Norge i år. Vi tester ut effekten på plommevikler nå, og så langt er resultatene positive. Feromonforvirring til bekjempelse av skadeinsekter er å foretrekke fremfor å sprøyte med giftstoffer, og en slik bekjempelse vil også fungere for økologisk produksjon, sier Jaastad.

 

Forventer dobbelt så mye plommer som i fjor

Årets plommesesong er marginalt mindre enn toppåret 2021, hvor flere produsenter ble brennende inne med plommer siden markedet ikke kunne ta unna. I år, derimot, har det så langt gått ut rundt 1000 tonn plommer til markedet. Da gjenstår 6-700 tonn.

– Prognosen for årets plommeproduksjon er dobbelt så stor som i 2022, og det til tross for mye regn i juli. Det er også gledelig at det så langt er solgt 200 tonn mer plommer enn på samme tid i fjor, forteller fruktlagerinspektør Leif Øie i Grøntprodusentenes samarbeidsråd.

 

Mer epler og pærer

Prognosen for årets eplesesong viser en rekordstor samlet produksjon på over 11 000 tonn. I fjor endte de samlede avlingene på 8 600 tonn. Eplesorten Aroma er sterkt representert.

Den samlede produksjonen av pærer er forventet å bli 575 tonn. Dette er den høyeste produksjonen siden 2013. I 2022 endte pæreavlingene på 429 tonn.

 

Moreller står på stedet hvil

Morellsesongen 2023 endte med en samlet avling på 580 tonn, en svak nedgang på 15 tonn i forhold til 2022.

– Morellsesongen var avlingsmessig god, og salget var omtrent som i fjor, avslutter Øie.

NIBIO-forsker Gunnhild Jaastad arbeider med å bekjempe skadeinsekter på frukttrær.  Foto: NIBIO
NIBIO-forsker Gunnhild Jaastad arbeider med å bekjempe skadeinsekter på frukttrær. Foto: NIBIO
Insektenes luktstoffer kan brukes mot dem. Denne feromonfellen er full av plommeviklere. Foto: John Olav Oldertrøen
Insektenes luktstoffer kan brukes mot dem. Denne feromonfellen er full av plommeviklere. Foto: John Olav Oldertrøen
Morellsesongen 2023 endte med en samlet avling på 580 tonn, en svak nedgang på 15 tonn i forhold til 2022.  Foto: Jon Schärer
Morellsesongen 2023 endte med en samlet avling på 580 tonn, en svak nedgang på 15 tonn i forhold til 2022. Foto: Jon Schärer

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.