Hopp til hovedinnholdet

Forskningsdagene er i gang

mg201809_2018-09-21 13.26.07

Illustrasjonsfoto fra Forskningstorget i Oslo 2018: Morten Günther

Denne uka startet Forskningsdagene – hele Norges forskningsfestival med en lang rekke foredrag, eksperimenter, samtaler, utstillinger og debatter. NIBIO er som vanlig engasjert flere steder i landet.

I år arrangeres Forskningsdagene fra 21. september til og med 2. oktober. Forskningsdagene arrangeres av Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer, kommuner og næringsliv. Hovedtema for Forskningsdagene 2022 er "Hav".

 

NIBIO deltar i år på følgende aktiviteter og arrangementer:

 

Forskningstorg i Kristiansund – 24. september

Nytt av året er et samarbeid med ulike aktører innen forskning på Nordmøre. I år arrangeres det forskningstorg i Kristiansund, hvor lokalbefolkningen kan bli kjent med forskerne og forskningsmiljøene i nærområdet. Forskningstorget arrangeres lørdag 24. september.

Les mer om arrangementet her

 

Forskerne kommer! – 26.-29. september

For tiende gang skal forskere fra Framsenteret ut på veien i september for å fortelle om sin forskning. I løpet av fire dager skal forskerne holde foredrag i Finnsnes, på Setermoen, i Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Blant årets deltagere er Linda Aune-Lundberg ved NIBIO Tromsø. Hun skal snakke om bruk av kart og arealplanlegging på land.

Les mer om arrangementet her.

 

Forsker Pecha Kucha på Tingvoll – 30. september

Forsker Pecha Kucha arrangeres sammen med NORSØK og Tingvoll Økopark fredag 30. september. Pecha Kucha er en form for «lynpresentasjon» med et format på 20x20, altså 20 bilder med 20 sekunders prat per bilde og er et populært konsept i Tingvoll.

Les mer om arrangementet her.

 

Bestill en forsker

La en forsker piffe opp serveringen i klasserommet, bedriftskantina eller foreldremøtet. Mange institusjoner tilbyr utlån av forskere under Forskningsdagene - helt gratis!

NIBIO Tjøtta tilbyr i år å låne ut flere av sine forskere. De kan tilby følgende foredrag:

 • Trening og bruk av hest. En oversikt over læringsteori og praktisk anvendelse.
  For bestilling kontakt: Grete Jørgensen – grete.jorgensen@nibio.no
 • Husdyrmiljø til sau. Hvilke innredningsløsninger foretrekker sauen?
  For bestilling kontakt: Grete Jørgensen – grete.jorgensen@nibio.no
 • Dyrs adferd – hvordan kan vi studere den?
  For bestilling kontakt: Grete Jørgensen – grete.jorgensen@nibio.no
 • Rovviltforvaltning og rovviltproblematikk opp gjennom årene
  For bestilling kontakt: Inger Hansen – inger.hansen@nibio.no
 • Bør vi spise mer kjøtt fra norsk utmark? Utmarksbasert kjøttproduksjon i et miljøperspektiv
  For bestilling kontakt: Eva Narten Høberg – eva.narten.hoberg@nibio.no

 

Også NIBIO Tingvoll tilbyr «Bestill en forsker» i år. Dette er et samarbeid med NORSØK. Et team av forskere som tilbyr foredrag på ca. 40 minutter reiser ut til videregående skoler i nærområdet i uke 39. Temaene varierer fra sirkulærøkonomi, klima og husdyr til hvordan ull kanskje kan erstatte plastikk. Foredragene er gratis, og varer en skoletime. Opplegget er populært, i år sendes seks forskere ut på atten oppdrag på fem ulike videregående skoler.

Følg ferden videre her

 

Åpen bukt i Bodø – søndag 2. oktober

Små og store inviteres til en lærerik, spennende og utforskende familiedag i Mørkvedbukta. Her kan du se, ta på og lære mer om livet i havet - med ulike fisker, maneter, krabber, sjøstjerner, kråkeboller og andre sjødyr. Her kan du også studere utstyr og metoder som blir brukt i havforskningen.

NIBIO og Nord universitet samarbeider om en egen stand med fokus på tang og tare. Her blir det smaksprøver for alle og rebusløp for barna, med premier.

– Vi åpner dørene til vekstlaben og har et eget telt utenfor, forteller avdelingsleder Johan Johansen ved NIBIO Bodø.

Les mer om arrangementet her.

Forskningsdagene_Partnermerke_RGB.png
FORSKNINGSDAGENE

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler.

Målsetningene for festivalen er å:

 • skape begeistring og forståelse for forskning
 • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
 • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
 • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
 • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra åpne laboratorier, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Festivalen starter hvert år onsdag i uke 38 og avsluttes søndag i uke 39.

plakat Forsker Pecha Kucha 2022.jpg
Forsker Pecha Kucha på Tingvoll.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.