Hopp til hovedinnholdet

Grensesprengende forskningsformidling

Vegger2016-v02-3.jpg

Foto: Morten Günther og Alexander Kopatz.

Onsdag 21. september starter Forskningsdagene 2016 - en nasjonal festival som har til hensikt å skape begeistring og forståelse for forskning. NIBIO er engasjert i flere arrangementer ulike steder i landet.

Forskningsdagene 2016 går av stabelen fra 21. september til 2. oktober og arrangeres i år for 22. gang. Under Forskningsdagene presenteres forskning på utradisjonelt vis for folk flest. Publikum kan velge blant over 1000 gratis arrangementer i regi av rundt 200 arrangører over hele landet.

Norges forskningsråd arrangerer Forskningsdagene i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer, kommuner og næringsliv. Hovedtema for Forskningsdagene 2016 er "Grenser" med slagordet "Uten grenser".

14355955_10154641120289267_1921026469_n.jpg


NIBIO deltar i år på følgende aktiviteter og arrangementer:

bilde_fra_prove_4.jpg
Kunnskap og teater om grenseområdene - Kirkenes 21. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/apning-av-forskningsdagene-2016

I samarbeid med bl.a. Samovarteateret, Framsenteret og UiT Norges arktiske universitet inviterer vi til en spennende seanse der kunnskap og forskning om våre grenseområder formidles på en ny måte.

Aldri tidligere har så mange forskere fra ulike institusjoner stått sammen med skuespillere på scenen for å formidle kunnskap fra våre spennende grenseområder.

Vi kommer innom temaene: helleristninger, kongekrabbe, nordområdepolitikk, forskjell mellom russiske og norske grenseboere innen helse og bjørnens vandringer i grenseområdene.

Gjennom humor og alvor vil vi også belyse spørsmål som: hva vil det si å være forsker, hvem er forskeren og hva er hans/hennes drivkraft?

Etter dette inviterer vi til cafèdialog med tema:

Hvordan kan samarbeid mellom forskningsmiljøer, innovasjonsmiljøer og næringsliv bidra til samfunnsutvikling?

Viserektor Sveinung Eikeland åpner Forskningsdagene 2016 på vegne av UiT Norges arktiske universitet.

mg200907_DSC_7693.jpg

 

Grenser i fokus på Kvithamar - Stjørdal 23. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/grenser-i-fokus-pa-kvithamar

Årets forskningsdag på Kvithamar er et tilbud til kjemi- og biologielever ved Ole Vig videregående skole i Trondheim. NIBIO og Alcontrol vil presentere et utvalg av sine forskningsprosjekter og laboratorietjenester.

I løpet av forskingsdagen på Kvithamar vil elevene få bli kjent med fremmede og invaderende arter som krysser grensene og som etter hvert utgjør en stor risiko i norsk natur. Ei slik gruppe er de sykdomsframkallende organismene (de såkalte patogenene). Askeskuddbeger er en organisme som nå truer vanlig ask i hele Europa. Andre fremmede og uønska arter har sitt opphav fra jord- og hagebruket, men sprer seg nå raskt og utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet.

Det vil også bli satt fokus på begrensninger innenfor kornproduksjonen, blant anna næringsmangel, sykdommer og konsekvensene av dagens endringer i værforholdene. Elevene vil bli kjent med hvordan dette påvirker kornets bakekvalitet. Ved hjelp av smaksprøver av ulike produkt vil vi sette fokus på kvaliteten hos lokalprodusert mat og hvilke tilleggsverdier slik matproduksjon gir.

Kjemielevene vil få bli kjent med kvalitetssystemer og ulike metoder og utstyr som brukes på laboratoriet hos ALcontrol. Det blir omvisning på laboratoriet, og utstyr for kjemiske og mikrobiologiske analyser vil bli demonstrert.

Alexander Kopatz - brown bear - customs.jpg

 

Forskningstorget i Oslo - Oslo 23.-24. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/forskningstorget-i-oslo-7a3b1360-1097-457b-adf6-6fa8a4f96aca

Et besøk på Forskningstorget i Oslo betyr morsomme og lærerike opplevelser for både små og store. På torget kan du ta del i ulike forskningsaktiviteter og spennende eksperimenter. Årets tema er: Grenser.

På omlag 40 forskjellige stands kan publikum få innblikk i noe av det Norges fremste forskere arbeider med i dag, for at det skal bli bedre for oss alle i morgen.

 

NIBIO: Naturen driver ikke grensekontroll

Det er ikke bare trekkfuglene som beveger seg mellom ulike land og kontinent. Hver dag krysser en rekke levende organismer grensen til landet vårt uten at noen legger merke til det.

Planter og dyr, sopp og bakterier. Noen arter kommer på egenhånd, andre som blindpassasjerer. Noen ønskes hjertelig velkommen; andre er «svartelistet» og sterkt uønsket i Norge.

Brunbjørnene i Pasvikdalen har leveområder som strekker seg naturlig over tre land. Lenger sør har kjempespringfrø, parkslirekne og brunskogsnegl skapt frustrasjon etter å ha invadert hager og naturområder.

Lær mer om grensekryssende arter og forskerne som forsker på dem.

 

Scale.jpg

 

Barnas matfestival på Holt - Tromsø 25. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/barnas-matfestival-pa-holt

I samarbeid med Holt 4H læringstun inviterer NIBIO byens barn og unge til en aksjonsdag rundt arktisk landbruk, lokal mat og matlaging ute.

Holt-eiendommen på Tromsøya er verdens nordligste forskningsstasjon innen plante- og jordkultur - en unik kunnskapsarena for arktisk og bynært landbruk.

Vi utforsker grensen mellom by og land: Hva er urbant landbruk? Kan jeg dyrke min egen mat i byen? Hvilke vekster kan dyrkes i kald klima? Er kortreist mat bærekraftig? Hvordan lager jeg sunn mat på bål, grill, gassbrenner, i kokegrop og vedfyrt bakerovn, og dette helst med råvarer høstet og produsert i nord?

 

Scale (2).jpg

Vestlandets grønne gull - Bergen 26. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/vestlandets-gronne-gull

Skogforskningen på Vestlandet fyller 100 år og NIBIO inviterer i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen til fremragende og fengende foredrag om vestlandsskogen.

Hvorfor begynte skogforskningen nettopp på Vestlandet, hvorfor er den viktig, hva inneholder den og hva er skogens rolle i fremtiden?

Her får du svar på alt du lurer på om den fantastiske, berømte eller fordømte skogen på Vestlandet. Gratis inngang og lett servering.

_MG_0430.jpg

Bioinformatikk - en nøkkel til bedre mat - Oslo 29. september 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/bioinformatikk-en-nokkel-til-bedre-mat

Hovedmålgruppen for dette halvdagsseminaret er forvaltning, næring innen akvakultur og landbruk, presse og andre som kan tenkes ha nytte av slik forskning. Arrangementet er et fellesarrangement mellom Nofima, NIBIO, Norsk senter for bygdeforskning og Veterinærinstituttet.

NIBIO-forsker Carl Gunnar Fossdal er blant foredragsholderne.

sauens dager.jpg

 

Sauens dager - Tjøtta 1.-2. oktober 2016

http://www.forskningsdagene.no/arrangementer/sauens-dager

Velkommen til Sauens dager på Tjøtta. Vi setter fokus på sauen, dens påvirkning på landskap og kultur, samt produktene som kommer fra den. Vi tilbyr flere spennende opplevelser som gratis fagforedrag og mange aktiviteter for barn og familer, inkludert natursti.

Kunnskap om praktisk avlsarbeid og beskrivelse av minst 6 saueraser vil bli formidlet underveis i arrangementet. Folk kan også gå rundt og se rasene utstilt. Det vil bli gjennomført historiske omvisninger på den tidligere statsgården Tjøtta der historien til stedet helt tilbake til vikingetiden belyses.

 

Forskningsdagene

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, foredrag, utstillinger og debatter til omvisninger, torg-, kultur- og interaktive evenementer. De aller fleste er gratis.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalen har utviklet seg til å bli Norges største arena for allmennrettet forskningsformidling, med lokale arrangementer over hele landet. I 2004 rundet festivalen over 1000 arrangementer i regi av over 200 arrangører, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag i et land med 4,5 millioner innbyggere. Festivalen utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Les mer her: www.forskningsdagene.no

 

endelig_FD16plakat_bokm_l.jpg Årets plakat.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.