Hopp til hovedinnholdet

Tolv festlige dager med fokus på miljø

2017-09-21 18.14.00-2 (002)

Fra Forskningstorget i Oslo 2017. Foto: Morten Günther.

I midten av neste uke starter Forskningsdagene 2019 - en nasjonal festival som har til hensikt å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets tema er «miljø» og NIBIO deltar som vanlig med foredrag og ulike aktiviteter flere steder i landet.

Forskningsdagene 2019 går av stabelen fra 18. til 29. september og arrangeres i år for 25. gang. Under Forskningsdagene presenteres forskning på utradisjonelt vis for folk flest. Publikum kan velge blant flere hundre arrangementer over hele landet.

Forskningsdagene arrangeres av Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer, kommuner og næringsliv.

 

NIBIO deltar i år på følgende aktiviteter og arrangementer:

 

Bestill en NIBIO-forsker

NIBIO Tjøtta har også i år tilbudt utvalgte skoler på Helgeland spennende foredrag innen et bredt spekter av ulike tema: klimaendringer og reinsdyr, kadaversøkende hunder, sauen i et miljøperspektiv, bærekraftige matopplevelser, hest og hesteforskning, melkekyr og beitebruk m.m.

- Vi gleder oss til å reise ut og møte skoleelever i regionen, forteller forsker Grete Jørgensen. Dette er en god anledning for elevene å høre litt om livet som forsker samtidig som vi kan tilby faglig påfyll innen realfagene. Vi ser på dette som et viktig bidrag til rekruttering av fremtidige fagfolk.

YSK besøk og lab med ROberts.jpg
Foto: NIBIO.

Er naturens grense nådd? - om naturens tålegrenser

Torsdag 19. september inviterer NIBIO til en spennende kveld i Litteraturhuset i Oslo.

Menneskelig aktivitet går utover miljøet og naturressursene våre, noe som fører til at stadig flere av naturens tålegrenser overskrides. Hvordan kan vi stanse utviklingen og reversere skader som alt har skjedd? Fungerer alltid miljøtiltak slik de er tenkt?

Seks NIBIO-forskere forteller om sine erfaringer og forskningsresultater. Deretter inviterer vi til samtale og diskusjon ledet av vår forskningsdirektør Per Stålnacke.

Deltagere:

 • Eva Skarbøvik – forskningssjef Vannressurser og hydrologi
 • Jannes Stolte – forskningssjef Jordressurser og arealbruk
 • Erik Joner – seniorforsker Jordkvalitet og klima
 • Ingeborg Klingen – forskningssjef Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
 • Håkon Borch – forskningssjef Grøntanlegg og miljøteknologi
 • Ivar Pettersen – seniorrådgiver Landbruksøkonomisk analyse

   

mg201307_DSC_7138.jpg
Foto: Morten Günther.

Forskningstorget i Oslo

Fredag 20. og lørdag 21. september inviterer vi til Forskningstorg på Universitetsplassen i Oslo.

Et besøk på Forskningstorget i Oslo betyr morsomme og lærerike opplevelser for både små og store. På torget kan du ta del i ulike forskningsaktiviteter og spennende eksperimenter. Forskningstorget er en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Årets NIBIO-stand har fått tittelen «Jord er mer enn bare jord».

Å forvalte jord på en god måte er blant de viktigste tiltakene om vi skal beskytte miljøet og få til bærekraftig utvikling. Jord er viktig for naturen, klimaet, vannet og for alt liv på landjorda. Vi mennesker er dessuten helt avhengig av jord og natur for å produsere mat, for å hindre flom og for å binde og bryte ned uønskede stoffer.

Kom, se på, ta på og lær om ulike typer jord. Jord som bryter ned eller som beskytter organisk materiale, jord som lagrer karbon og reduserer klimagassutslipp.

2018-09-22 14.34.52.jpg
Foto: Morten Günther.

Blågrønne løsninger, læring og lek

Søndag 22. september er det forskningsdag i Sogn Hagekoloni og Sogn Hagelab med aktiviteter for hele familien. Lær mer om blågrønne og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og et godt bymiljø.

Seniorforsker Håkon Borch i NIBIO er en av flere foredragsholdere. Han skal snakke om effekten av urbant landbruk.

 

Krafttak for en blå-grønn fremtid i Trøndelag

Mandag 23. september blir en spennende dag ved Innovasjonscampus Steinkjer.

Sammen med Trøndelags Europakontor, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Nord Universitet arrangerer NIBIO en møteplass for forskere, gründere og lokale bedrifter, norsk virkemiddelapparat og kommunal og regional forvaltning. Målet er å diskutere hvordan vi kan gå fra strategisk nivå, til en reell omlegging til bioøkonomi i Trøndelag. Lær mer om hva som skjer med bioøkonomi i Brussel, Norge og Trøndelag, og bli med på workshop der vi skaper idéer til nye forskningsprosjekter eller bedriftsmuligheter.

 

Klimavennlig mat: Protein fra planter i framtidens matprodukter

Mandag 23. september inviterer Nofima til et arrangement i Kulturhuset i Oslo.

Forskningsprosjektet FoodProFuture utforsker mulighetene for å produsere og prosessere belgvekster som passer for det norske klimaet og den norske forbrukeren.

Kom og hør hva som gjør disse vekstene så fantastiske, og hvordan de kan brukes i vårt daglige og framtidige kosthold. 

PhD student Anne Marthe Lundby, NIBIO er en av flere foredragsholdere.

 

Opplevelsesdag om forskning på Steinkjer

Tirsdag 24. september arrangerer Nord Universitet en opplevelsesdag om forskning for inviterte skoleelever i Steinkjer. NIBIO Steinkjer stiller med egen stand.

69616528_2521976387862434_2077220718931607552_o.jpg
Fotomontasje: NIBIO.

Bærekraftig norsk mat - Hvordan kan vi forene bærekraftig, sunt kosthold med levende jordbruk og matsikkerhet?

Tirsdag 24. september inviterer NIBIO nok en gang til Litteraturhuset i Oslo.

Her blir det spennende innlegg og samtaler om veien videre, under ledelse av seniorrådgiver Ivar Pettersen ved NIBIO, avd. Landbruksøkonomisk analyse.

Vi undersøker om jordbruksnæring og matindustri er i takt med forbrukerholdninger og etterspørsel. Og ikke minst, om etterspørsel og produksjon er i tråd med det ressursene våre er egnet til å bære. Trender, kostråd og politiske virkemidler – er de sprikende staur eller samstemt harmoni?

Deltagere:

 • Hildegunn Norheim, divisjonsdirektør i NIBIO, Kart og statistikk
 • Anne Kjersti Bakken, seniorforsker ved avd. Landbruksteknologi og systemanalyse, NIBIO
 • Anna Birgitte Milford, forsker ved avd. Økonomi og samfunn, NIBIO
 • Birger Svihus, professor i ernæring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Audun Korsæth, forskningssjef, avd. Landbruksteknologi og systemanalyse, NIBIO, og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.
 • Trine Hasvang Vaag, styreleder Nortura
 • Kjersti Hoff, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Harald Moskvil, Landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet de grønne (MDG)
 • Anders Bjartnes, redaktør Energi og Klima, daglig leder Norsk Klimastiftelse
kuer beite jon s_cropped.jpg
Foto: Jon Schärer.

KystsoneMILJØ – hva skjer med livet i kystsonen i Agder?

Onsdag 25. september inviterer Universitetet i Agder til temakveld om kystsonemiljø på Grimstad bibliotek.

 • Hvordan påvirker miljøendringer livet i kystsonen i Agder i dag og i fremtiden?
 • Hva skjer med torsken og hummeren?
 • Gir endringene Agder en fordel i utviklingen av blå næringer – eller blir havet bare dødt?

NIBIO-forsker og prosjektleder Trond Rafoss er en av flere forskere som skal forsøke å gi et svar.

 

Folka og landskapet - ei vandring i artsrike kulturmarker

Torsdag 26. september er NIBIO tilbake på Grimstad bibliotek.

NIBIO-forsker Ellen Svalheim presenterer boka "Folka og landskapet - Ei vandring i artsrike kulturmarker. I flere tiår har Svalheim bevandret den sårbare, kulturavhengige naturen i Norge sammen med de som kjenner landskapet aller best, nemlig brukerne.

Du kan høre henne i samtale med seniorrådgiver Dordi Kjersti Mogstad fra Miljødirektoratet og forlagsdirektør Lasse Postmyr i Fagbokforlaget.

69875086_1527704177371865_3739060337324851200_o.jpg

Researcher´s Night - Taste it!

Fredag 27. september inviterer NIBIO og Vitenparken til en smakfull kveld på Vitenparken Campus Ås. Møt forskere som stiller viktige forskningsspørsmål om mat og miljø. Smak kjøkkensjef Hafsteinn Snæland sin tolkning av forskningen, og ikke minst dans til Dj Kevin Fauske sine deilige beats.

Følgende NIBIO-forskere deltar:

 • Claire Coutris jobber med miljøforurensning i jord, planter og vann. Hvordan påvirker giftstoffer mikro- og makroorganismer og deres funksjon i økosystemet? Det er nettopp dette Claire har peiling på.
 • Fernanda Canassa er doktorgradsstipendiat og jobber med plantevern. Ingen vern av planter, ingen mat. Og hvem elsker vel ikke for eksempel jordbær? Fernanda og hennes kollegaer har faktisk funnet en nyttesopp som fungerer som en bodyguard for jordbærplanter.
 • Berit Nordskog er opptatt av plantevern. Du bruker sikkert Vipps, men har du hørt om VIPS? Varsling Innen PlanteSkadegjørere er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste utviklet for å ta vare på det som dyrkes på jordet. Smart, ikke sant?
IMG_9889_cropped.jpg
Foto. NIBIO.

Naturmangfold - hvorfor spiller det en rolle?

Lørdag 28. september inviteres det til et matnyttig arrangement for hele familien i Tvedestrand.

RAGG deler ut smaksprøver på økologiske pølser, laget av gressbeitende dyr fra egen besetning. Ute blir det aktiviteter for barna, som natursti og geiteskitsbingo m.m., selvsagt med påfølgende premieutdeling. Barna kan treffe en av RAGGs svært sosiale geitebukker, «Rasken».

Inne blir det presentasjoner og samtaler om sammenhenger i naturen, deriblant skjøtsel av kulturlandskapet. De inviterte belyser fra hvert sitt ståsted hvorfor det er viktig med naturmangfold. Du får møte forsker Ellen Svalheim (NIBIO), generalsekretær Christian Steel (Sabima), Anders Oppegaard (RAGG), honningprodusent Trygve Sjøstad Nilsen og Knut Ingmar Knutsen som har slåttemark for biene

66122907_2288071154618301_8643880051252658176_o.jpg
FORSKNINGSDAGENE

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, foredrag, utstillinger og debatter til omvisninger, torg-, kultur- og interaktive evenementer. De aller fleste er gratis.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. På det meste er om lag 200 arrangører med, fra Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag over hele landet. Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Les mer her: www.forskningsdagene.no

forskningsdagene_logo_bokmal_RGB.jpg
forskningsdagene_symbol_RGB.jpg

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.