Hopp til hovedinnholdet

NIBIO inntar Litteraturhuset under Forskningsdagene

2017-09-23 11.06.55

Fra Forskningstorget i Oslo 2017. Foto: Morten Günther.

Onsdag denne uken starter Forskningsdagene 2018 - en nasjonal festival som har til hensikt å skape begeistring og forståelse for forskning. For første gang inviterer NIBIO i år til debatt og forskningsformidling i Litteraturhuset i Oslo.

Forskningsdagene 2018 går av stabelen fra 19. til 30. september og arrangeres i år for 24. gang. Under Forskningsdagene presenteres forskning på utradisjonelt vis for folk flest. Publikum kan velge blant flere hundre arrangementer over hele landet.

Forskningsdagene arrangeres av Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer, kommuner og næringsliv.

 

NIBIO deltar i år på følgende aktiviteter og arrangementer:Bestill en forsker

NIBIO Tjøtta har i år tilbudt utvalgte skoler på Helgeland spennende foredrag innen et bredt spekter av ulike tema: biogass, hest og hesteforskning, samarbeid mellom blå og grønn sektor, sauens husdyrmiljø, bærekraftige matopplevelser, landskap i endring og samspill mellom jord og planter.

- Responsen har vært over all forventing, forteller forsker Vibeke Lind. Våre forskere har høy kompetanse som kan komme elevene til nytte. Dette er en god anledning for elevene å høre litt om livet som forsker samtidig som vi kan tilby faglig påfyll innen realfagene. Vi ser på dette som et viktig bidrag til rekruttering av fremtidige fagfolk.

 

Ugraskamp i går og i morgen

På Ås inviterer vi til ugrasseminar og markvandring fredag 21. september. Ugrasforsker Jan Netland ble pensjonist i sommer. Vi vil feire innsatsen hans med å se tilbake på hva som har skjedd i kampen mot ugraset, i de førti årene han har arbeidet med ugrasbekjempelse, fra 1970-tallet fram til i dag.

Vi forsøker også å se inn i fremtiden. Når kommer roboten, og når kommer det helt nye ugrasproblemer?

 

Forskningstorget i Oslo

Fredag 21. og lørdag 22. september inviterer vi til Forskningstorg på Universitetsplassen i Oslo.

Et besøk på Forskningstorget i Oslo betyr morsomme og lærerike opplevelser for både små og store. På torget kan du ta del i ulike forskningsaktiviteter og spennende eksperimenter.

På omlag 40 forskjellige stands kan publikum få innblikk i noe av det Norges fremste forskere arbeider med i dag, for at det skal bli bedre for oss alle i morgen.

«Alger for fremtiden» er tittelen på NIBIO sin stand.

Bioøkonomi handler om å utnytte biologiske ressurser på en bærekraftig måte, slik at vi ikke ødelegger for de som kommer etter oss. I fremtiden må vi bli flinkere til å ta i bruk deler av naturen som ikke utnyttes i dag. Hvor finner vi framtidas naturressurser? Kan mikroalger bli en viktig ressurs?

I vårt telt på Universitetsplassen kan du se eksempler på ulike alger og hva vi kan bruke dem til.

 

Mangfold for framtida - bevaring av genressurser i husdyr, planter og skogtrær

Onsdag 26. september inviterer Norsk genressurssenter til seminar i Botanisk hage / Tøyen hovedgård i Oslo.

Genetiske ressurser er avgjørende for all mat- og landbruksproduksjon og en viktig del av vår kulturarv. Bevaring av genetisk diversitet er nødvendig for å sikre ressursene for framtida. Kartlegging, overvåking og kunnskap om våre genetiske ressurser er videre en viktig forutsetning for arbeid innen bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser.

Seminaret vil fokusere på bevaringsarbeidet i Norge innen kulturplanter, skogtrær og husdyr. Vi vil blant annet presentere de nasjonale klonarkivene for planter- og arbeid med bevaring av skogtrærs genetiske ressurser. Skal vi ha frosne genbanker eller levende dyr? Hva er status for husdyrrasene etter 30 år med bevaringsarbeid?

Det blir også utdeling av Plantearvenprisen 2018.

 

Helaften i Litteraturhuset

Torsdag 27. september inviterer vi til «helaften» i Litteraturhuset i Oslo. Tre enkeltstående arrangementer vil følge etter hverandre, men møteleder Andrew Kroglund vil hjelpe oss å knytte dem sammen.

 

Hva gjør mikroplast med matjorda vår?

Vi har hørt mye om hvor farlig det er med mikroplast i havet. Men hva skjer når mikroplast havner i jorda som vi bruker til å dyrke korn og grønnsaker? Store mengder resirkulert organisk avfall spres på matjord hvert år. Bilgummi fra både veiavrenning og kunstgressbaner ender også opp i jord. Hvor stort problem er dette? Hva skjer med plasten, og hvordan påvirkes jorda? Kan vi drive resirkulering uten å spre plast? Og er det trygt å spise mat dyrket på jord full av plast?

Forskere og sentrale samfunnsaktører deler av sin kunnskap, svarer på spørsmål og blir med på diskusjonen.

Deltagere:

* Erik Joner, seniorforsker NIBIO
* Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne
* Ole Myhrvold, anleggssjef Norges Fotballforbund
* Frode Syversen, leder Mepex

 

Kan ikke alle høner være søstre?

I vår uforutsigbare verden er genetisk variasjon viktigere enn noen gang. Hva betyr genetisk variasjon for moderne matproduksjon, for bærekraft og framtidsutsikter og for vår evne til å møte utfordringer?

Et knippe fagfolk fra NIBIO lar stafettpinnen gå seg imellom og deler kunnskap med oss alle og hverandre. Om gener, planter og dyr – OG om arveegenskaper.

Hva er poenget med forskjellighet hvis likhet produserer mer?

Deltagere:

* Nina Sæther, husdyrekspert Norsk Genressurssenter, NIBIO
* Morten Rasmussen, planteekspert Norsk Genressurssenter, NIBIO
* Wenche Dramstad, landskapsøkolog, NIBIO
* Hanne Sickel, vegetasjonsøkolog, NIBIO
* Kjersti Bakkebø Fjellstad, skogekspert, NIBIO

 

Genrevolusjon i mat - er vi klare for genredigering i Norge?

Genredigering er en ny teknologi som gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i arvestoffet til alle levende organismer. Er genteknologi fremtiden for norsk matproduksjon? Hvilke muligheter står vi overfor og når kan vi finne genredigert mat på norske tallerkener?

Deltagere:

* Tage Thorstensen, forsker, NIBIO
* Stefan Jansson, professor i plantefysiologi, Umeå universitet
* Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet
* Ola Hedstein, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke
* Anne Ingeborg Myhr - direktør for GenØk - Senter for biosikkerhet

 

forskningsdagene2018.jpg
Forskningsdagene

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag høre om og oppleve forskning. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, foredrag, utstillinger og debatter til omvisninger, torg-, kultur- og interaktive evenementer. De aller fleste er gratis.

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. På det meste er om lag 200 arrangører med, fra Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag over hele landet. Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Les mer her: www.forskningsdagene.no

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.