Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftig gård - en læringsprosess

Hilde_collage2

Hilde Halland (t.v.) disputerer om bærekraftige gårdsbruk i Nord-Norge. Foto: NIBIO / Jørgen Mølmann

Hvordan kan vi få mer bærekraftige gårdsbruk i Nord-Norge? – Vi må se på dette som en læringsprosess, mener seniorrådgiver Hilde Halland i NIBIO. Torsdag 3. november disputerer hun for doktorgrad i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Hilde Halland er seniorrådgiver ved NIBIO Tromsø. Der jobber hun blant annet med bærekraft og lokalmatproduksjon i arktisk landbruk. Målet med doktorgradsarbeidet har vært å bedre forstå hvordan gårdens bærekraft kan forbedres i Nord-Norge.

Begrepet bærekraft anses for å være en viktig løsning for å motvirke mange av de negative konsekvensene av et moderne landbruk.

– Likevel er ikke fremdriften god nok, til tross for flere tiår med vitenskapelig og politisk trykk.  Dette er noe som kan skyldes kompleksiteten rundt konseptet bærekraft., Dessuten trenger vi mer forståelse for hvordan vi kan skape forandringer, forklarer Halland.

Halland vil vise at nøkkelen til mer bærekraftige gårdsbruk er å se på dette som en læringsprosess. Man må forstå hva som må læres, hvordan man best lærer, hva som motiverer og hvem som må medvirke.

Ved å kombinere teorier om ulike aktørers perspektiver på bærekraft, bærekraftanalyser, bærekraftslæring og deltagende metoder, har Halland gjennom tre ulike studier forsket på temaet bærekraftige gårdsbruk i Nord-Norge.

 

Tre overordnede trekk

Halland forklarer at det er tre overordnede trekk som er med å forme gårdens læringsprosess mot bedre bærekraft:

– For det første er det en langtidsprosess som omhandler stadige diskusjoner om avveiinger, synergier og langtidseffekter. For det andre må bærekraft på gårdsnivå utvikles samtidig med endringer i samfunnet, politikken og markedet. For det tredje må gården drives på en bærekraftig måte.

– Konteksten spiller en stor rolle for hva, hvorfor og hvordan vi kan lære og hvem vi kan lære med. Derfor må læringsprosessen tilpasses det enkelte gårdsbruk og til lokale forhold. Ved at alle aktørene drar i samme retning kan gårdens bærekraft økes, avslutter Halland.

bygg høsting vestvågøy_cropped.jpg.jpeg
Høsting av bygg på Vestvågøy. Foto: Norsk landbruksrådgiving
Disputas

Hilde Halland vil forsvare sin doktorgradsavhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.) i samfunnsvitenskap ved Handelshøgskolen UiT – Norges arktiske universitet torsdag 3. november kl.12:15.

Tittel på avhandlingen:

“Farm sustainability as a sustainability learning process in Arctic Norway”
 

Veiledere har vært:

  • Førsteamanuensis Giovanna Bertella (Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø)
  • Seniorforsker Ingrid Kvalvik (NOFIMA)
  • Forsker Lampros Lamprinakis (NIBIO)

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.