Sammendrag

Klimaet forandrer seg, og vi vet at stigende temperaturer henger sammen med menneskeskapte utslipp av drivhusgasser til atmosfæren. Plantene tar opp rundt en fjerdedel av det vi slipper ut, men fluksene av drivhusgasser mellom atmosfæren og vegetasjon er komplekse og variable i rom og tid. For å kunne måle dem, må man ha et tårn med spesialutstyr. Siden september 2021 har NIBIO målt CO2-fluks i et tårn som står i skogen i Hurdal.