Personvernerklæring NIBIOs kartløsninger

NIBIOs kartløsninger samler inn informasjon fra nettleseren og ved registrering for nedlasting av data. Her beskrives det hvordan denne informasjonen benyttes videre.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
Søk om passord - kart

Våre tjenester nedlasting av FKB-Dyrkbar jord og DMK er tilgangstyrte og krever passord. Bestilling av, og arkiv for, jordregister er også passordbelagt.

Mer informasjon