Skogskader.no

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike typer skader på trær, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner. Alle kan rapportere inn skader: naturinteresserte privatpersoner, skogeiere og skogforvaltere.

Fig33-brun gran
Sterk kroneutglisning pga. frosttørkeskader i granskog i Norddal, Fjaler kommune. 2014. Foto: Halvor Solheim
KONTAKTPERSON

Tjenester

Skogskader.no

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike skadetyper, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner.

Mer informasjon Til tjenesten