Bruk av trematerialer i bygg

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker i gammel tid til høyhus i massivtre i dag.

IMG_2688
Ås videregående skole Foto: Lone Ross Gobakken

Tre er et klimasmart byggemateriale

I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale.

Riktig bruk av trematerialer og treprodukter, fra et bærekraftig norsk skogbruk, er en forutsetning for lang levetid. Treprodukter med lang levetid er både klimavennlig og smart ressursbruk, det gir lengre karbonbinding, og kan erstatte andre materialer med negativ miljø- og klimaeffekt.

Økt levetid på treprodukter får vi ved å utnytte den naturlige holdbarheten til utvalgte treslag, ved å unngå konstruksjonsmessige feil, og/eller ved å behandle trevirket med en form for trebeskyttelse.

vannkanten ny, moelven, foto Sindre Ellingsen.jpg
Vannkanten. Foto: Sindre Ellingsen

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å:  Bygge energieffektive bygg;  Bruke materialer med lavt forbruk av grå energi (low embodied energy materials);  Bruke byggematerialer som lager for atmosfærisk karbondioksid.

Til dokument

Sammendrag

Effects of climatic factors and material properties on the development of surface mould growth on wooden claddings were investigated in a laboratory experiment. Specimens of aspen (Populus tremula), Siberian larch (Larix Sibirica), American white oak (Querqus alba), Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies) and thermally modified pine were incubated in eight climatic chambers at specified wetting periods (2 or 4 h per day), relative humidity (58–86%) and temperature conditions (10–27°C). Surface mould growth was assessed weekly for 13 weeks, and the results were evaluated statistically using Generalized Estimating Equations logistic regression models. All tested climatic factors had significant effects on the mould growth, and there were significant differences between the materials. The ranking of the materials varied with temperature and over time. Aspen, pine sapwood and oak were overall most susceptible to mould growth, and thermally modified pine least susceptible. There were significant differences between sapwood and heartwood for pine and spruce. The effect of density was tested on the spruce heartwood material, but was not found to be significant. The results can be used to further develop prediction models for mould growth on wooden claddings.

Til dokument

Sammendrag

En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden over tid. I tidligere tider fortalte materialvalget i bygninger om lokal ressurstilgang, lokale byggetradisjoner og byggeskikk. Bygningskultur og arkitektoniske grep legger føringer for bygningens orientering og valg av kledning, takutstikk og vindusdetaljer. De bestemmer hvordan sol, regn og soppvekst påvirker ytterveggen. Summen av påvirkning avleses i fargenyansene i den umalte trefasaden. Kunnskap om dette samspillet mellom faktorer kan omsettes i design som samtidig blir dreieboken for den fremtidige bygningens fortelling om dem som bygget og brukte den og om stedet der den står...