Dimensjonering av renseanlegg

Det vil først og fremst være de som beskriver og prosjekterer renesløsninger, på vegne av utbyggere av hytteområder eller hytteeiere, som har behov for å vurdere hvilke dimensjoneringskriterier som skal benyttes. Kommunen har som myndighet behov for å kunne vurdere de beregningene de mottar. For å kunne gjøre dette, er kommunen avhengig av at saksbehandler har en viss kunnskap og kompetanse.

KONTAKTPERSON