Tiltaksanalyser i nedbørsfelt

Sammen med våre kolleger i Avdeling for vannressurser og hydrologi har vi kompetanse til å vurdere årsaker til avrenning, effekter og foreslå nødvendige tiltak for å bedre vannkvaliteten i et vassdrag. Vi kan vurdere nytten av å implementere ulike rensesystemer for å løse forurensningsproblemer fra de fleste aktiviteter i nedbørsfeltet som kommunalt avløp og forurensning fra samferdsel og industri.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere