Kommunal veiledning og informasjon

Kommunen vil alltid være den første og mest naturlige kilden til informasjon ved etablering av mindre avløprensesanlegg. Dette gjelder spesielt ved enkeltutslipp fra bolig- eller fritidshusbebyggelse, men kan også være tilfelle ved utslipp fra fellesanlegg for flere husstander/bygninger.