Hopp til hovedinnholdet

Minirenseanlegg - hovedtyper

Bilde_MiniRA

1. Biologiske minirenseanlegg

Det er to hovedtyper av prosessløsninger innen biologisk rensing:

  • Aktiv slam- suspenderte mikroorganismer
  • Biofilm - fastsittende mikroorganismer

I prosessløsninger med fastsittende mikroorganismer vokser mikroorganismene på flater i renseanleggene, mens aktiv slam anlegg har mikroorganismer som er suspendert i væskefasen:

Minirenseanlegg biologiske mini1.jpg
Figur 1: Hovedprinsipper biologisk rensing med tilførsel oksygen(fra luft).

Primæroppgaven for et biologisk anlegg er å fjerne organisk materiale og partikler.

Rent biologiske minirenseanlegg vil  kun være aktuelt i mindre følsomt område (renseklasse d)

 

2. Kjemiske minirenseanlegg

Ved kjemisk rensing av avløpsvann tilsettes et fellingskjemikalie som dels feller ut det løste fosforet og dels koagulerer kolloidalt og partikulært bundet fosfor. Fosfor bindes deretter gjennom flokkulering til fnokker (kjemisk slam) som kan fjernes ved sedimentering. Kjemisk felling skjer umiddelbart etter tilsetting av fellingskjemikalie, mens flokkulering tar minutter og sedimenteringen tar timer. En del partikler, organisk materiale (50-70 %) vil også fjernes i denne prosessen.

Kjemisk renseanlegg1.jpg
Figur 2: Prinsipiell oppbygning av kjemisk anlegg

Primæroppgaven for et kjemisk anlegg er å fjerne fosfor og partikulært materiale.

Dersom det verken er fare for eutrofiering eller brukerinteresser (renseklasse c) vil kjemiske minirenseanlegg være en aktuell avløpsløsning.  (krav om 60 % rensing av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5)

 

3. Biologisk/kjemiske minirenseanlegg

Ved biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann tilsettes et fellingskjemikalie i tillegg til biologisk rensing, alternativt foregår rensingen i et filter/kammer hvor begge prosesser foregår

For minirenseanlegg med tilsetting av fellingskjemikalier er det to hovedprosessutforminger:

  • Simultanfelling - tilsetting av kjemikalier direkte i det biologiske rensetrinnet
  • Etterfelling - biologisk rensing etterfulgt av kjemisk rensetrinn

Primæroppgaven for et biologisk/kjemisk anlegg er å fjerne fosfor, organisk og partikler. På markedet finnes flere leverandører som har dokumentert renseffekt på 90 % for fosfor og organisk stoff. Miljødirektoratet har en forventing om at slike avløpsanlegg også vil fjerne ca 99,9 % termostabile koliforme bakterier.