Poteter

Dyrking av kvalitetspoteter krev mykje kunnskap. Fagområde poteter har eit sterkt fagmiljø med høg kompetanse på tema som sortsval, dyrkingsteknikk og lagring av kvalitetspoteter til ulike bruksområde.

Potet-hovedbilde-PerY-Steinsholt
Foto: Per Y. Steinsholt
KONTAKTPERSON
Medarbeidere