Hopp til hovedinnholdet

En genbank har tatt ut frøene sine

Fra Svalbard lufthavn Longyear

Foto: Åsmund Asdal

Hittil har bare en genbank, heldigvis, bedt om å få frøene returnert fra Frøhvelvet. Det skjedde i 2015 da ICARDA (International Centre for Agricultural Research in Dry Areas) måtte innse at genbanken de hadde ved sitt hovedkvarter i Aleppo i Syria var utilgjengelig og delvis ødelagt.

Heldigvis hadde ICARDA gjennom årene 2008 til 2014 deponert kopier av mer enn 116.000 frøprøver i Frøhvelvet.

Disse ble fra 2015 til 2019 returnert til ICARDA-stasjoner i Libanon og Marokko hvor nye genbanker ble etablert med utgangspunkt i frøene som var sikret på Svalbard. Dermed kunne ICARDA gjenoppta sin virksomhet, blant annet den viktige oppgaven med å forsyne forskere og planteforedlere over hele verden med frø og genressurser.

Og etter få år har ICARDA også sendt sikkerhetskopier av sine verdifulle frø tilbake til Frøhvelvet.

026_DSC2097.jpg
Ali Shehadeh fra ICARDAs stasjon i Terbol i Libanon kom til Svalbard i september 2017 for å hjelpe til med å ta ut frø som skulle sendes tilbake til ICARDAs stasjoner i Libanon og Marokko der nye genbanker ble etablert til erstatning for den utilgjengelige og ødelagte genbanken i Aleppo. Foto: Riccardo Gangale

 

IMG_1528-justert.jpg
Til sammen ble over 116.000 frøprøver fra Aleppo deponert i Frøhvelvet fra 2008 til 2014. Alle frøene ble returnert mellom 2015 og 2019. Her lastes de siste Aleppo-kassene inn på flyet i august 2019. Foto: Åsmund Asdal