Internasjonal forankring og samarbeid

Norges nasjonale arbeid innen plantegenetiske ressurser er forankret dels i det nasjonale lovverket og i norske prioriteringer, og også i internasjonalt samarbeid og avtaler.

Wild groundnut ICRISAT
Genbank for vill peanøtt. ICRISAT, India. Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON