Bevaring av plantemateriale in-vitro og kryo

Bevaring av mindre plantedeler eller enkeltceller kan gjøres med ulike mer moderne metoder enn bevaring som frø eller levende planter i feltgenbank. Småplanter og mindre plantedeler kan dyrkes på vekstmedium i reagensrør i laboratorium og planteceller kan bevares levende nedfryst til -196 grader i flytende nitrogen.

Potet in vitro
Potetsorter bevart in vitro hos NIBIO, Ås Foto: Åsmund Asdal
KONTAKTPERSON