Populasjonsstørrelser for de kommersielle husdyrrasene

Avlsarbeidet til de norske kommersielle husdyrrasene er kjent for å ha brede avlsmål og tilstrekkelig store effektive populasjonsstørrelser. På denne siden har vi samlet de beregnede effektive populasjonsstørrelsene til de norske rasene hvis avlsorganisasjoner publiserer dette årlig.

Effektiv populasjonsstørrelse

Effektiv populasjonsstørrelse (Ne) for en populasjon er det antallet diploide individer som ved tilfeldig paring og tilfeldig seleksjon ville hatt samme innavlsøkning som populasjonen det er snakk om.

En forenklet forklaring av effektiv populasjonsstørrelse er en tenkt populasjon der like mange av begge kjønn får like mange avkom. Effektiv populasjonsstørrelse er også et mål på innavlsutviklingen i en populasjon. En faglig definisjon av begrepet står i faktaboksen til venstre.

En regner med at når en effektiv populasjonsstørrelse er høyere enn 50, og helst høyere enn 100, så er ikke innavlsøkningen en trussel.

 

  Effektiv populasjonsstørrelse, Ne  
 

2013

2014 2015 2016

2017

2018 2019
Norsk rødt fe (NRF) 212 227 240 236 239 242  
Norsvin landsvin 119 135 135        
Norsk Kvit sau (NKS) 89 89 141 125 146 67 103
Spælsau 197 63 89 88 53 76 114
Sjeviot 82 49   126 48 347 955
Norsk pelssau       214 128   74
Norsk melkegeit 159 320 326 158   85