Hund

Status for de bevaringsverdige hunderasene måles i antall valper født.

Tall fra Norsk Kennel Klubb.

Antall valper født Norsk Buhund Dunker Norsk elghund grå Norsk elghund svart Haldenstøver Lundehund Hygenhund
2013 85 103 904 149 23 70 43
2014 73 101 895 167 22 71 9
2015 109 174 875 207 14 89 23
2016 76 103 940 210 11 90 19
2017 164 143 787 224 31 99 33
2018 134 152 767 228 4 103 32
2019 163 139 743 257 33 85 43