Hest

Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene. Du finner Norsk hestesenters handlingsplaner for rasene, forskningspublikasjoner og årlig statistikk som viser status for disse rasene på Norsk hestesenter sin nettside som det er lenke til i venstre kolonne lenger ned på siden.

IMG_2137-hest
Foto: Ingvild Sveen

Antall tilgjengelige avlshopper legges siden 2019 til grunn som antall avlshunndyr ved vurdering av de nasjonale hesterasenes grad av truethet. Tilgjengelige avlshopper var av Norsk hestesenter mellom 2019 og 2021 definert som alle registrerte hopper mellom 1 og 20 år. Mer om dette kan man lese i rapporten «Nøkkeltal om dei nasjonale hesterasane 2021» fra Norsk Hestesenter. Fra 2022 har Norsk hestesenter endret definisjonen til å være levende hopper i alderen 3 til 20 år.

Fram til og med 2018 brukte Norsk genressurssenter antall bedekka hopper som tall på antall avlshunndyr på hest.

 

Antall tilgjengelige avlshopper. Kilde: Norsk Hestesenter

ÅrFjordhestDølahestNordlandshest/ LyngshestNorsk Kaldblodstraver
20191 7981 5281 024 6333
20201  7071 4579986 038
20211 6571 4479965 783
2022*1 4711 2818535 100
20231 3891 2478334 983

* Endring i definisjonen, se tekst over. 

 

Fødte føll av de norske hesterasene 2001-2023. Kilde: Norsk Hestesenter

ÅrFjordhestDølahestNordlandshest/ LyngshestNorsk Kaldblodstraver
20012982091411177
20022841831521000
2003279196137951
2004228233157786
2005270258186768
2006221272178795
2007238260170839
2008217244140906
2009231218127936
201020022089837
2011162197100807
201212816473732
201312515771658
201411814081581
201585180116576
201613210386619
2017131121124586
201813214480650
2019170128106584
2020154148110534
2021189156118536
2022182162114434
2023188182107440