Hest

Norsk hestesenter har det overordnede ansvaret for bevaringsarbeidet for de nasjonale hesterasene. Du finner Norsk hestesenters handlingsplaner for rasene, forskningspublikasjoner og årlig statistikk som viser status for disse rasene på Norsk hestesenter sin nettside som det er lenke til i venstre kolonne lenger ned på siden.

Antall tilgjengelige avlshopper legges siden 2019 til grunn som antall avlshunndyr ved vurdering av de nasjonale hesterasenes grad av truethet. Tilgjengelige avlshopper var av Norsk hestesenter mellom 2019 og 2021 definert som alle registrerte hopper mellom 1 og 20 år. Mer om dette kan man lese i rapporten «Nøkkeltal om dei nasjonale hesterasane 2021» fra Norsk Hestesenter. Fra 2022 har Norsk hestesenter endret definisjonen til å være levende hopper i alderen 3 til 20 år.

Fram til og med 2018 brukte Norsk genressurssenter antall bedekka hopper som tall på antall avlshunndyr på hest.

 

Tall fra Norsk hestesenter oppgitt i antall tilgjengelige avlshopper.

Antall tilgjengelige avlshopperFjordingDølahestNordlandshest/ LyngshestNorsk Kaldblodstraver
20191 7981 5281 024 6333
20201  7071 4579986 038
20211 6571 4479965 783
2022*1 4711 2818535 100

* Endring i definisjonen, se tekst over. 

 

Tall fra Norsk hestesenter oppgitt i antall bedekka hopper.

Antall bedekka hopperFjordingDølahestNordlandshest/ LyngshestNorsk Kaldblodstraver
2013203225116921
2014150176179883
2015242231146892
2016253235170926
2017230236130951
2018273236146829
2019247248151764
2020271280166792
2021294291167648
2022282308142652