Hopp til hovedinnholdet

Ur og blokkmark

12b Blokkmark_Hestbottnuten Gurinosvatnet_Ål_210805_ANB
Blokkmark ved Reinstjørne. Ål, Buskerud.
Foto: Anders Bryn/NIBIO.

I overgangen fra mellomfjellet til høgfjellet forsvinner de siste stabile plantesamfunnene og blir avløst av et blokkhav.

Slike areal utgjør det vesentligste av denne kartleggingsenheten. I tillegg føres urer, større steinbrønner og tørre elveløp hit. Langs kysten kan det forekomme nakne rullesteinstrender med stein over 5 cm, som også kan klassifiseres som stein- og blokkmark.
12b Ur og blokkmark_4366 Njunis_Målselv_220809_FAH.JPG
Ur og blokkmark i sida av Njunis. Målselv, Troms. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.