Hopp til hovedinnholdet

Starrsump

jyl0816
Starrsump og tjern i skoggrensa.
Foto: John Y. Larsson/NIBIO

Dette er botnfast vegetasjon som står i vann størstedelen av sesongen.

Økologi

Typen finnes langs bredden av innsjøer, tjønner og elver, samt i høgstarrdominerte, våte myrer. Sonering av arter kan opptre etter vassdjup. Elvesnelle forekommer for eksempel ofte utafor en grunnere sone med flaskestarr/nordlandsstarr.

Fysiognomi

Feltsjiktet er oftest dominert av store starr-, siv- eller grasarter. Botnsjikt mangler vanligvis. Tre- eller busksjikt finnes ikke. Artsantallet varierer fra eutrofe sumper i låglandet til fattige flaskestarrsumper i fjellet. Takrørsump har også utforminger ved saltvann.

Viktige arter

Flaskestarr Sennegras Dunkjevle
Trådstarr Takrør Piggknopparter
Nordlandsstarr Sivaksarter Nøkkerose
Stolpestarr Kvasstarr Elvesnelle

Utbredelse

Starrsumper kan finnes fra kysten opp i lågfjellet over hele landet.